www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201306.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Doprava v Praze 6 bude v létě mimořádně složitá

Denní stacionář poskytuje služby duševně nemocným seniorům

Domov Eliška bude konečně sloužit seniorům

Děti ze školek soutěžily

Dospělí i děti malovali křídami a vytvořili rekord

TJ Tatran Střešovice napsala další úspěšnou kapitolu

Všichni fandí Dukle

Světová plochodrážní špička si to rozdala na Markétě

Dětský cyklozávod letos již podesáté

Lékařský festival vyhrála Bílá nemoc

Nová výstava Popmusea hýří kresleným vtipem

Do Semaforu míří slavná Coco Chanel

Dny dětí nezapomněly hlavně na děti bez rodin

MŠ Juarézova přišla o část zahrady

Pétanque pro seniory Prahy 6 od května na venkovních hřištích

Divadlo v Šárce slaví 100 let výstavou i knihou, v září se opět hraje Prodaná nevěsta

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Vltava se vylila z břehů, zaplavila Podbabu

Rekonstrukce Svatovítské potvrzena

Autobusy z Podbaby mají přednost

Praha 6 bude mít nový web

Praha 6 má Základní školu Antonína Čermáka

Stavba budovy Line: územní řízení

Radní debatovali s obyvateli Střešovic

Tlak na majitele zanedbaných objektů přináší výsledky

Létá se přes Bílou horu. Letadla soutěží, které je tišší

Čtyři školy mají zmodernizovaná hřiště, pro děti i veřejnost

Školka oslavila padesátiny

Zemřel šéfredaktor Šestky JAROSLAV BACHORA

Létá se přes Bílou horu. Letadla soutěží, které je tišší

Až do konce září provádí letiště generální opravu hlavní přistávací a vzletové dráhy RWY 06/24.

Během opravy je k dispozici pouze vedlejší RWY 12/30. Při standardní provozní situaci letadla přistávají ve směru přes Prahu a pro starty využívají směr na Kladno. V době od půlnoci do páté hodiny ranní je letiště uzavřeno a nejsou plánovány žádné lety.

Letiště Praha umožňuje pouze přistání a starty zpožděných letů zejména u bázovaných dopravců. Noční provoz mezi půlnocí a pátou hodinou je organizován jen ve směru na Kladno a od Kladna.

Informace o opravě hlavní dráhy najdou zájemci na webových stránkách letiště v sekci s názvem Generální oprava. Dotazy mohou směřovat na e-mail komunikace@prg.aero. Dotazy lze položit též v infocentru v areálu starého letiště na adrese K letišti 6/1019 v přízemí, nejbližší termín  setkání pracovníků letiště s veřejností je 11. 6. 15–18 hod.

V květnu byl odstartován již 7. ročník soutěže Nejtišší dopravce na Letišti Václava Havla Praha, která je tradičně vyhlašována Letištěm Praha ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Soutěž probíhá od 15. května do 30. října. Smyslem akce je pozitivní motivace leteckých společností k vstřícnému přístupu k životnímu prostředí s důrazem na otázku hluku.

„Letos jsme v rámci minimalizace hlukové zátěže zavedli šetrnější odletové postupy pro proudová letadla. Soutěž má tedy vedle motivační funkce i důležitou funkci kontrolní,“ uvedl Jiří Pos, ředitel Letiště Praha a doplnil: „Do pravidel soutěže jsme zapracovali fakt, že letecký provoz je realizován převážně na vedlejší dráze.“

„Chceme ocenit letecké společnosti za snahu o snížení hluku z letadel a za modernizaci vzdušné flotily,“ řekla starostka Prahy 6 Marie Kousalíková.

Do hodnocení je zařazeno 10 leteckých společností do kategorie proudových letadel a 3 aerolinky budou soutěžit v kategorii turbovrtulových letadel. Více na www.prg.aero v sekci Životní prostředí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz