www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201303.pdf
(formát PDF, velikost 3.8 MB)

Praha 6 se loučí se zimou

Senioři z Prahy mají svůj web

Světový den ledvin nabízí bezplatná vyšetření

V oboře Hvězda i v Divoké Šárce se obnovují původní dřeviny

Na místě činžovní vily z 20. století vyroste nová rezidence

Usedlost Petynka není kulturní památkou

Nová budova Ústavu organické chemie dotvoří komplexní zázemí pro vědce

Zdeněk Kovanda, ředitel strážníků v Praze 6: Prioritou je dbát na dodržování pravidel

Centrum služeb 10 let pomáhá studentům ČVUT

Beseda u cimbálu Na Kajetánce

Frisbee turnaj na Petřinách

Děti na Šestce zabaví Majda

Fotbalová Dukla láká na posily v týmu a rekordní počet 8150 míst

Dejvické divadlo ovládlo ceny Alfréda Radoka

Oldřich Kulhánek dostal Cenu Vladimíra Boudníka in memoriam

Rakouský večer v bráně

Kurz fotografování pro seniory

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Půdy se změní na byty

Tramvaje na Petřiny pojedou oklikou

Sněhová pohotovost se postarala o schůdnost chodníků

Praha 6 a FK Dukla Praha: Memorandum podpoří mládežnický fotbal

Praha 6 má nejlepší web

Granty podpoří aktivity

Sociální granty rozděleny

Letiště učí děti z Prahy 6 ekologii

Praha 6 připravuje grantové řízení

Zastupitelé diskutovali o výstavbě na Kulaťáku, shodu nenašli

Lidé se seznámili s problematikou nájmů na semináři

19. masopust se vlnil v rytmu hudby

Prázdninový provoz v mateřských školách nabídne spektrum aktivit

Starostka přivítala první letošní pražánky

Nová budova Ústavu organické chemie dotvoří komplexní zázemí pro vědce

Dostavba areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR vytvoří v Dejvicích novou dominantu.

Nový objekt, jehož základy jsou položeny, vytvoří přehledný a logicky rozčleněný komplex v souladu s požadavky na potřeby špičkového vědeckého pracoviště.

Postup stavby lze sledovat i díky záběrům časosběrné kamery, které jsou ke zhlédnutí na webu ústavu www.uochb.cz

Součástí stavby je i rekonstrukce stávající historické hlavní budovy. Spolu s dostavbou nové laboratorní budovy organické chemie dojde k vytvoření vzájemně propojeného komplexu vědeckých pracovišť, jejichž základní skladební jednotku tvoří prostor pro vědecký tým zahrnující především laboratoře s navazujícími vyhodnocovacími pracovišti a nezbytným zázemím. Rekonstrukce hlavní budovy doplní objekt o knihovnu, prostory vědeckých pracovišť teoretické chemie či přednáškový sál. V nové budově bude kromě laboratorních pracovišť organické chemie situováno skladové zázemí, serverovna teoretické chemie, sklad knih i garáže.

Dokončení stavby se předpokládá v roce 2016, celková plánovaná lhůta výstavby je 48 měsíců.

Ústav organické chemie sídlí v budově na Flemingově náměstí od 50. let minulého století, kdy byl založen prof. Františkem Šormem. V posledních letech ho proslavila zejména práce týmu prof. Antonína Holého, k jehož nejznámějším objevům patří léky pro pacienty trpící nemocí AIDS nebo virovou hepatitidou typu B.

Každoročně prezentuje veřejnosti svoji činnost v rámci dne otevřených dveří začátkem listopadu. Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz