www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201302.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

Zápisy dětí do mateřských škol jsou již v únoru

Cvičení Seniorfitnes na další adrese

Fresh senior Klub pokračuje každé úterý

Lednové sněhové radovánky

Tunely budoucího metra A prošly tisíce lidí

Dopravu na Evropské omezí sanační práce

S+H uvede nové představení a pozastavuje petici

Dejvické vystavuje historii

Nejmenší toulavý divadelní cirkus na Ladronce

Světový den ledvin nabízí bezplatná vyšetření

Semafor chystá komedii o blanických rytířích „Bude to legrace,“ říká Václav Kopta

Marie Hana Fejfarová: i ve 102 letech lze žít pro druhé

Zemřel malíř Holub

Pétanque i v zimě

Na Petřinách otevírají cestu k nejstarším občanům

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 schválila prodej dluhopisů

Praha 6 přispívá občanům na pobyt v hospicu

K lednovým zápisům do škol přišlo víc dětí než vloni

www.bezbarierova6.cz usnadní lidem cestu

Bufet v budově úřadu funguje jako tréninkové pracoviště

Masopustní průvod letos půjde z kopce

Prezidentské volby v Praze 6

Myslbekova ulice v rekonstrukci

Gymnázium Evropská pokračuje ve výuce a nabírá žáky do dalšího ročníku

Železnice z Holešovic do Podbaby se opravuje, vznikne nová zastávka

Hvězdičky znovu září v NTK

Zemřel čestný občan Oldřich Kulhánek

Tunely budoucího metra A prošly tisíce lidí

Unikátní výlet do útrob rozestavěného prodloužení metra A si nenechalo v lednu ujít více než 17 tisíc lidí. Sestoupili do téměř třicet metrů hluboké stavební jámy v místě budoucí stanice na Veleslavíně a vydali se tunely směrem do budoucí stanice na Petřinách a k Vypichu.

Lednový den otevřených dveří poprvé veřejně představil podstatnou část nově budovaných traťových tunelů a stanic. Tři kilometry dlouhá prohlídková trasa vedla z budoucí stanice metra Veleslavín nejprve do stavební jámy pro umístění vzduchotechniky v místě bývalé tramvajové točny. Tam se trasa otočila a lidé stoupali tunelem o průměru 5,3 metru vzhůru, kde mohli spatřit největší ražený prostor pražského metra, budoucí stanici Petřiny. Celková délka stanice je i s obratovým tunelem včetně větrání 403 metrů. Na povrch lidé vystoupali přístupovou štolou Markéta, která vznikla pro ražbu stanice Petřiny a po skončení stavby bude zasypána.

Průvan zmenší tunelové propojky

Během cesty z Veleslavína na Petřiny si lidé mohli všimnout propojek mezi oběma tunely. Ty budou sloužit ke snížení tlaku vzduchu. Vlak metra v tunelu funguje jako píst, který se běžně pohybuje rychlostí až 80 kilometrů za hodinu. V tunelech před sebou tlačí a za sebou nasává tuny vzduchu. Tunelové propojky mají pístový efekt omezit. Na prodloužení trasy A jich bude šestnáct. Kromě snížení pístového efektu mají propojky zároveň sloužit také pro usnadnění možného zásahu záchranných jednotek a případnou evakuaci osob.

Stavba jde podle plánu

Rozestavěné metro si prohlédl i primátor Bohuslav Svoboda, který připomenul, že investici za 18,7 miliardy korun bez DPH hradí město samo. Místostarosta Prahy 6 pro strategický rozvoj René Pekárek řekl, že pro naši městskou část je hotové metro jedním ze snů, které se pomalu mění ve skutečnost.

Metro zkvalitní dopravní obsluhu zejména v oblasti severozápadu Prahy a nemocničních areálů v Motole a nabídne Pražanům rychlejší a příjemnější cestování. Po uvedení do provozu projede metro nový úsek za 7,5 minuty.

Generální ředitel Metrostavu Pavel Pilát oznámil, že stavba pokračuje podle harmonogramu. „V některých částech jsme v mírném předstihu. Každá trasa metra přináší řadu novinek a technických inovací. Na této trase to byly razicí štíty, které umožnily rychlou a bezpečnou ražbu v komplikovaných a neustále se měnících geologických formacích,“ připomněl Pavel Pilát. Podle něj by se první cestující do Motola měli svézt metrem na podzim příštího roku.

Jednokolejné traťové tunely vybudovali raziči Metrostavu pomocí technologie TBM–EPB plnoprofilovými razicími štíty Adéla a Tonda. Oba během své pouti z montážní jámy na Vypichu do Dejvic překonaly obdivuhodných 4 177 metrů. Tondovi trvalo proražení levého traťového tunelu 596 dní, Adéla se vypořádala s pravým traťovým tunelem rychleji, trasu urazila za pouhých 503 dní.

V současné době v tunelech zbývá zhotovit betony pro pokládku kolejí a instalovat veškeré sítě.

Jak se budou jmenovat?

S postupem stavby se také upřesňují názvy čtyř nových stanic. Magistrát již dříve schválil, aby se na přání Prahy 6 jmenovala první stanice Bořislavka (na místo pracovního názvu Červený Vrch).

Nyní místopisná komise doporučila, aby se další stanice jmenovala Nádraží Veleslavín, k názvu stanice Motol přibude slovo Nemocnice. Názvy dle stanoviska komise lépe odpovídají pražskému místopisu. Z Dejvické tak cestující  pojedou za necelé dva roky stanicemi Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. Změnu ještě musí schválit kromě komise i městská rada.

 
Stanice metra Petřiny je největší ražený prostor pražského metra. V primárním ostění je dlouhá 217 metrů (bez obratového tunelu), vysoká je zhruba 16 metrů, široká 22 metrů a její klenba je v hloubce 30 metrů pod terénem. Po zhotovení definitivního ostění rozdělí dělníci prostor na technologickou a veřejnou část. Ve stanici budou dva vstupy. V jižní části nástupiště bude možné vstoupit do stanice bezbariérově dvěma výtahy, ukončenými ve vstupním objektu pod vozovkou Brunclíkovy ulice.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz