www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201302.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

Zápisy dětí do mateřských škol jsou již v únoru

Cvičení Seniorfitnes na další adrese

Fresh senior Klub pokračuje každé úterý

Lednové sněhové radovánky

Tunely budoucího metra A prošly tisíce lidí

Dopravu na Evropské omezí sanační práce

S+H uvede nové představení a pozastavuje petici

Dejvické vystavuje historii

Nejmenší toulavý divadelní cirkus na Ladronce

Světový den ledvin nabízí bezplatná vyšetření

Semafor chystá komedii o blanických rytířích „Bude to legrace,“ říká Václav Kopta

Marie Hana Fejfarová: i ve 102 letech lze žít pro druhé

Zemřel malíř Holub

Pétanque i v zimě

Na Petřinách otevírají cestu k nejstarším občanům

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 schválila prodej dluhopisů

Praha 6 přispívá občanům na pobyt v hospicu

K lednovým zápisům do škol přišlo víc dětí než vloni

www.bezbarierova6.cz usnadní lidem cestu

Bufet v budově úřadu funguje jako tréninkové pracoviště

Masopustní průvod letos půjde z kopce

Prezidentské volby v Praze 6

Myslbekova ulice v rekonstrukci

Gymnázium Evropská pokračuje ve výuce a nabírá žáky do dalšího ročníku

Železnice z Holešovic do Podbaby se opravuje, vznikne nová zastávka

Hvězdičky znovu září v NTK

Zemřel čestný občan Oldřich Kulhánek

Gymnázium Evropská pokračuje ve výuce a nabírá žáky do dalšího ročníku

Gymnázium Evropská může i v následujícím školním roce přijmout studenty do prvního ročníku.

Magistrátní odbor školství změnil své rozhodnutí z konce loňského roku neotvírat první ročník Gymnázia s esteticko-výchovným zaměřením. Po výtkách radních Prahy 6, vedení školy a velkých protestech studentů nakonec magistrát své rozhodnutí zrušil. Studenti ukončili vyhlášenou stávku.

„Povolení otevřít i v letošním roce třídu gymnázia se zaměřením na estetickou výchovu hudební, nebo výtvarnou podle volby uchazeče je mimořádně důležité, protože se nám podařilo předložit takové argumenty, které zajišťují perspektivu gymnázia i v dalších letech,“ říká ředitel gymnázia Pavel Drtina. Magistrát, jako zřizovatel školy, původně plánoval výuku ve škole omezit a třídu prvního ročníku v následujícím školním roce neotevřít. Zdůvodňoval to tím, že se snižuje počet dětí, které se hlásí na střední školy, a třídy jsou proto nenaplněné. Studenti by podle stanoviska z magistrátu mohli navštěvovat jiná ze tří gymnázií v Praze 6, případně Pedagogické lyceum v téže škole. Podle Drtiny však jde o unikátní čtyřletý obor v rámci města. „Nabízíme prostor pro rozvoj nadání právě těm dětem, které nemají vyhraněný zájem studovat na středních uměleckých školách, ale chtějí dosáhnout všeobecného vzdělání s možností pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách, často uměleckého nebo umělecko-vědního zaměření,“ dodal.

„Jsme rádi, že magistrát uznal argumenty a společné úsilí vedení městské části, gymnázia, studentů a veřejnosti se nakonec vyplatilo,“ uvedl k rozhodnutí radní Prahy 6 Ondřej Balatka. „Zároveň bychom napříště ocenili, pokud by s námi magistrát takto závažná rozhodnutí projednával v předstihu a nestavěl veřejnost před hotovou věc," dodal.

V letošním 1. ročníku studuje 32 žáků. „Věřím, že zájem o studium bude velký i letos. Děkuji všem, kteří se o zachování gymnázia zasloužili. Postoj rady městské části i aktivity paní starostky Kousalíkové měl pro jednání velký význam,“ uvedl ředitel Drtina.

Gymnázium s esteticko-výchovným zaměřením je součástí Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední odborné školy pedagogické. Zachování oboru podpořila řada osobností z Prahy 6, také ředitelky ZŠ Petřiny-sever a ZŠ Na Dlouhém lánu, odkud žáci často přicházejí. Studenti za otevření dalšího ročníku gymnázia bojovali demonstracemi a stávkou.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz