www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201301.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

Praha 6 bude investovat z úspor: do školství, parků i pořádku

Dům pro seniory Vincentinum

Vánoční dárky od radnice dostali děti i senioři

Starostové žádají změnu v přerozdělování peněz z hazardu a peníze do školství

Gymnáziu Evropská hrozí zrušení, studenti ani Praha 6 se s tím smířit nechtějí

Ohleduplnými dopravci jsou česká a rakouská letecká společnost

Italské speciality obohatily adventní trhy

Musica e Danza opět získala zlato

Projekt Edison Na Dlouhém lánu

Výrobky školáků z Petřin pomáhají nejen o Vánocích

Takový byl rok 2012 v Praze 6

Obnovená oranžérie funguje jako galerie

Manželé svoji lásku zpečetili podruhé

Zemřel Jiří Hermann, první porevoluční starosta Prahy 6

Viniční rezidence Radimova

Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Radnice varuje: Pozor na nabídky na odkoupení bytů

Prezidentské volby

Další část Patočkovy ulice v provozu

Praha 6 připravuje nové webové stránky

ÚVN otevřela novou lékárnu

Další změny v dopravě

Zápisy do základních škol jsou v lednu

Senior fitnes nabízí i angličtinu pro seniory

Galerie Chodník vystavuje obrázky Karla Franty

Vánoční stromky pro charitu

Výstava Praha 6 mění tvář

Nová MŠ Meziškolská

Adventní čas proplul Prahou 6, nabídl zábavu

Projekt Edison Na Dlouhém lánu

Na Základní škole Na Dlouhém lánu se v prosinci již podruhé uskutečnil projekt Edison.

Jedná se o týdenní mezinárodní vzdělávací projekt, který má za cíl především podporu multikulturního vzdělávání dětí a mládeže s cílem poznat jiné země, jejich reálie a život jiných lidí.

Letos školu navštívili mladí cizinci z Itálie, Číny, Ekvádoru, Indonésie, Ukrajiny, Nového Zélandu, Austrálie, Brazílie. Každý z cizinců si připravil několik prezentací o sobě, o svých zájmech i o své rodině, ale především o zemi, ze které přicestoval. Komunikace s žáky probíhala pouze v angličtině a všichni se snažili uplatnit své znalosti z tohoto jazyka. Žáci si v průběhu týdne zapisovali informace o lektorech, o jejich zemích, o zvyklostech a vytvořili si sešit s názvem Svět – setkání. Jeden den se pak odehrál ve znamení „village“ – stánky zemí. Všichni si prohlédli suvenýry, vlajky, ochutnali typická jídla a nápoje, zatančili si společně tradiční tance.

Díky přátelské atmosféře se děti nebály zeptat opravdu na vše, co je zajímalo, a již teď se všichni těší na pokračování projektu, který je velkým přínosem nejen ve výuce angličtiny.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz