www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201301.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

Praha 6 bude investovat z úspor: do školství, parků i pořádku

Dům pro seniory Vincentinum

Vánoční dárky od radnice dostali děti i senioři

Starostové žádají změnu v přerozdělování peněz z hazardu a peníze do školství

Gymnáziu Evropská hrozí zrušení, studenti ani Praha 6 se s tím smířit nechtějí

Ohleduplnými dopravci jsou česká a rakouská letecká společnost

Italské speciality obohatily adventní trhy

Musica e Danza opět získala zlato

Projekt Edison Na Dlouhém lánu

Výrobky školáků z Petřin pomáhají nejen o Vánocích

Takový byl rok 2012 v Praze 6

Obnovená oranžérie funguje jako galerie

Manželé svoji lásku zpečetili podruhé

Zemřel Jiří Hermann, první porevoluční starosta Prahy 6

Viniční rezidence Radimova

Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Radnice varuje: Pozor na nabídky na odkoupení bytů

Prezidentské volby

Další část Patočkovy ulice v provozu

Praha 6 připravuje nové webové stránky

ÚVN otevřela novou lékárnu

Další změny v dopravě

Zápisy do základních škol jsou v lednu

Senior fitnes nabízí i angličtinu pro seniory

Galerie Chodník vystavuje obrázky Karla Franty

Vánoční stromky pro charitu

Výstava Praha 6 mění tvář

Nová MŠ Meziškolská

Adventní čas proplul Prahou 6, nabídl zábavu

Výstava Praha 6 mění tvář

V prosinci skončila výstava rozvojových programů, studií a stavebních vizí na území městské části nazvaná „Praha 6 mění tvář 2012“.

Lidé měli možnost seznámit se s záměry investorů nejen prostřednictvím osmdesáti vystavovaných panelů, ale také během tématických besed ve Skleněném paláci, které stejně jako výstavu pořádala městská část Praha 6.

O prvních besedách informovala prosincová Šestka. Třetí beseda přinesla informace o stavebních záměrech a vizích v pásu břevnovských usedlostí od břevnovského kláštera až po křižovatku ulic Střešovická a Patočkova. Z pohledu městské části jde o území s největší stavební aktivitou v různé fázi rozpracovanosti. Jednotící myšlenkou stavebních aktivit v území by měla být revitalizace potoka Brusnice, odkrytí koryta toku a jeho začlenění do okolního prostředí.

Během besedy zástupci městské části představili plány na výstavbu nové mateřské školy Meziškolská, která by měla nahradit stávající nevyhovující objekt. Zástupci Nadačního fondu Vincentinum v roli investora představili studii na přeměnu bývalé usedlosti Petynka v bytový komplex pro seniory. Stavba s parkovou úpravou by měla propojit stávající park Kajetánka s územím potoka Brusnice v jeden průchozí pás.

Zástupci společnosti Geosan prezentovali studii na výstavbu bytového komplexu rezidence Radimova, který by měl vyrůst na území Malá Kajetánka v těsné blízkosti špitální kaple a na místě obecního bytového domu tzv. břevnovského mrakodrapu.

Lidé se blíže seznámili s projektem Zelená Malovanka, jehož cílem je zazelenění křižovatky prostřednictvím keřů a pnoucí zeleně a který Praha 6 podpořila investicí do zpracování projektu. Představeny byly plány na stavbu multifunkčního operačního dispečinku TSK Malovanka.

Dopravních staveb se týkala i závěrečná beseda v programu výstavy, kde se lidé seznámili s plány na prodloužení tramvajové trati na Dědinu nebo s trasou prodlouženého metra a jeho budoucími stanicemi včetně související stavby terminálu na Veleslavíně.

Veřejnost byla informována o postupu stavby tunelového komplexu Blanka a úpravou jejího okolí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz