www.praha6.cz
email

Antisprejerový program „Stop graffiti“ přináší první výsledky

Před devíti měsíci zahájený zkušební systém odstraňování graffiti nejen z obecních, ale i soukromých domů přináší první uspokojivé výsledky. Pravidelný monitoring ošetřovaných domů ukázal, že výskyt graffiti na jejich fasádách klesá. Radní se proto rozhodli v programu dále pokračovat.

Dosud přihlášení majitelé mají s radnicí uzavřenou smlouvu na dobu jednoho roku, jejíž platnost vyprší 30. 6. Proto se radní rozhodli již nyní smlouvy prodlužovat dodatkem a zároveň začnou uzavírat další s novými zájemci.

Do tzv. antisprejerového programu se přihlásilo již asi 1500 soukromých majitelů nemovitostí. Ti mají podle smlouvy s radnicí za povinnost kontrolovat pravidelně svůj dům a v případě poškození nahlásit tuto skutečnost na bezplatné radniční linky. Pokud by byl sprejer, který jim poškodil dům, přistižen, jsou majitelé povinni podat na něho žalobu. Za to jim radnice garantuje jednak vyčištění poškozeného místa na domě, jednak pravidelnou kontrolu, tzv. monitoring, který se koná každý první a třetí týden v měsíci. Jak uvedl starosta Tomáš Chalupa, „i přesto, že konečné výsledky budeme znát až koncem června, už dnes můžeme podle monitoringu říci, že počet sprejerských tagů značně poklesl.“ Například Petřiny jsou podle Chalupy jednou z lokalit, která je pro sprejery zajímavá a kde „poslední čísla říkají, že zde byly asi před měsícem jen dva domy nově napadeny graffiti“. Jak také starosta uvedl, i částka dosud vydaná za čištění fasád je podstatně menší, než původně radnice očekávala. Zatímco totiž realizace programu dosud stála přibližně 2,5 milionu korun, úřad počítal spíše se sedmi miliony.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz