www.praha6.cz
email

Dopravní omezení a program škol

Vzhledem k nadcházejícímu summitu NATO ve dnech 21. a 22. 11. se Prahy 6 týkají také některá opatření jak v dopravě, tak ve školách. Podle informací z pražského magistrátu bude uzavřena pro veřejnost od 20. do 22. 11. oblast Pražského hradu s tím, že během večera 20. a 21. 11. bude uzavřena pro dopravu celá oblast Hradčan včetně ulic Jelení, Mariánské hradby a Úvoz. Provoz tramvajových linek nebude přerušen. Po oba večery bude uzavřeno Hradčanské náměstí i pro pěší s výjimkou přístupu k obytným domům.

Pro veškerý provoz v době od 18 hodin 19. 11. do 24 hodin 22. 11. bude uzavřeno též Pankrácké náměstí a jeho okolí (oblast KCP). Kromě uzavírky komunikací pro automobilovou dopravu jsou vyznačeny i oblasti s kontrolovaným vstupem osob, které budou vpouštěny do uzavřené oblasti teprve po prověření na vstupu do oblasti. Toto opatření se týká také obyvatel dotčených oblastí. Zcela uzavřena bude z bezpečnostních důvodů vyznačená oblast Vyšehradu. Do bezpečnostní zóny budou vpuštěni pouze obyvatelé žijící v zóně nebo zaměstnanci firem sídlících v zóně po prokázání důvodu pobytu. O všech připravovaných změnách se občané mohou dozvědět na informačních linkách zřízených pro veřejnost Magistrátem hl. m. Prahy: tel.: 236 003 350–3 356. Bezplatná zelená linka bude zprovozněna 1. 11. 2002.

Mimo uvedené dočasné úpravy dopravního režimu si může okamžitá dopravní a bezpečnostní situace vynutit další operativní dopravní opatření v průběhu summitu NATO!!!

Změnu programu pro své žáky pořádá ve dnech 18.–23. 11. ZŠ Hanspaulka, která organizuje školu v přírodě. Výuka nebude v ZU Š U Dělnického cvičiště 1 a ZU Š Nad Alejí 28, obě mají mimořádné ředitelské volno. Střední školy na Praze 6 jsou všechny mimo provoz – Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední pedagogická škola a Gymnázium Evropská 33 mají pro 1. ročníky adaptační kurz, pro ostatní samostudium, Obchodní akademie Krupkově náměstí 4 vyhlásila studijní volno stejně jako Gymnázium Nad Alejí 195 a Gymnázium Arabská 14. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2 pořádá výjezd mimo Prahu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz