www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201211.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Podchod do metra Hradčanská otevřen

Koncerty v NTK baví

Petřiny by měly mít novou knihovnu

Radnice ocenila vynikající učitele

Rozhovor s Evou Kejkrtovou-Měřičkovou o DD

20 let Dejvického divadla

Ořechovka ožívá, zatím láká dětské diváky

VŠCHT Praha udělila čestné doktoráty

PRAŽSKÝ MINIMAX 2012 - Vystoupejte na nejvyšší místo Prahy

Vzpomínkové setkání na sestru Akvinelu

Spolek Břevnovských živnostníků slaví 20 let Posvícení mělo rekordní účast

Zelenou Malovanku ocenili odborníci

Josef Masopust je i čestným občanem Prahy

Pétanque i v zimě

Vánoční výlety pro seniory

Ladronku obsadili běžci David Svoboda prohrál sázku s dvojčetem

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Některé změny MHD jsou nesmyslné, přesvědčil se primátor

Půjčte si knihu! Ve dne i v noci.

Výstava Praha 6 mění tvář od 12. 11. ve Skleňáku

Začal úklid spadaného listí

94 let od vzniku ČSR

Praha 6 vlastní elektromobil

Zima Sněhovou pohotovost nepřekvapí

Výstava mapuje historii Sokola

František Janouch přednášel o energii

Městem posedlí i v Praze 6

ZŠ Hanspaulka má zrekonstruovanou školní kuchyni

Válečný hrdina František Weber má pamětní desku na domě v Dejvicích

Výstava mapuje historii Sokola

Sokolská organizace letos slaví 150 let od svého založení. Městská část Praha 6, na jejímž území má sokolské cvičení dlouholetou tradici, se za obdobím existence Sokola ohlíží fotografickou výstavou v Písecké bráně.

Vernisáž výstavy se konala 28. října u příležitosti výročí vzniku Československé republiky. „Připomínáme si významné jubileum organizace, bez níž si existenci našeho novodobého státu prakticky nelze představit. Sokolové a sokolky tvořili po celou existenci naší nejvýznamnější tělovýchovné organizace neodmyslitelnou součást českého spolkového života. Na oběti, které své vlasti přinášeli, bychom neměli nikdy zapomenout,“ uvedla starostka Marie Kousalíková.

„150 let existence Sokola je nejen historií české tělovýchovy, ale fakticky i historií boje za samostatný stát,“ říká plukovník Aleš Kněžínek, ředitel Vojenského historického ústavu, který spolu s Prahou 6 výstavu připravoval. Sokolové se aktivně podíleli na vytváření československých legií v letech 1. světové války, účastnili se bojů o hranice nového státu v roce 1918. Po po únoru 1948 zůstávali sokolové věrni demokratickým principům, na nichž jejich organizace vždy stála. Po svém nezapomenutelném vystoupení na XI. všesokolském sletu v roce 1948 v duchu těchto ideálů nadále vychovávali – tajně doma i otevřeně v zahraničí – další generace.

Výstavu připravil Vojenský historický ústav s přispěním České obce sokolské, FTVS UK, Ústavu pro studium totalitních režimů, Národního muzea, Národního archivu, Vojenského ústředního archivu a Archivu bezpečnostních složek. Výstava je veřejnosti otevřena každý den do 6. listopadu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz