www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201211.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Podchod do metra Hradčanská otevřen

Koncerty v NTK baví

Petřiny by měly mít novou knihovnu

Radnice ocenila vynikající učitele

Rozhovor s Evou Kejkrtovou-Měřičkovou o DD

20 let Dejvického divadla

Ořechovka ožívá, zatím láká dětské diváky

VŠCHT Praha udělila čestné doktoráty

PRAŽSKÝ MINIMAX 2012 - Vystoupejte na nejvyšší místo Prahy

Vzpomínkové setkání na sestru Akvinelu

Spolek Břevnovských živnostníků slaví 20 let Posvícení mělo rekordní účast

Zelenou Malovanku ocenili odborníci

Josef Masopust je i čestným občanem Prahy

Pétanque i v zimě

Vánoční výlety pro seniory

Ladronku obsadili běžci David Svoboda prohrál sázku s dvojčetem

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Některé změny MHD jsou nesmyslné, přesvědčil se primátor

Půjčte si knihu! Ve dne i v noci.

Výstava Praha 6 mění tvář od 12. 11. ve Skleňáku

Začal úklid spadaného listí

94 let od vzniku ČSR

Praha 6 vlastní elektromobil

Zima Sněhovou pohotovost nepřekvapí

Výstava mapuje historii Sokola

František Janouch přednášel o energii

Městem posedlí i v Praze 6

ZŠ Hanspaulka má zrekonstruovanou školní kuchyni

Válečný hrdina František Weber má pamětní desku na domě v Dejvicích

Začal úklid spadaného listí

Podzimní úklid listí na plochách zeleně započne letos 1. listopadu. Hrabání listí zajišťuje Praha 6 na celém spravovaném území. Úklid spadaného listí bude probíhat, dokud to umožní klimatické podmínky.

Již na konci srpna bylo provedeno shrabání listí na plochách s výskytem klíněnky jírovcové. Jde o území s výměrou zhruba 25 tisíc metrů čtverečních, zahrnující lokality, kde převážnou většinu stromů tvoří jírovec maďal.

Městská část zároveň zajišťuje pravidelně úklid všech chodníků na území městské části. Od spadaného listí uklízí se nejen chodníky, ale i část vozovky pod silniční obrubou. Komplexní údržba komunikací, kterou druhým rokem provádí její majetkový správce (TSK) již od letních měsíců, není zcela optimální. V rámci údržby se sice z vozovek odstraní veškeré nečistoty, zejména špína a prach z probíhajících stavebních činností, kterých na území Prahy 6 probíhá v souvislosti s výstavbou tunelu Blanka a metra hodně, nicméně listí ze stromů padá zejména v měsících podzimních.

S výjimkou centrální části Dejvic a Bubenče, kde úklid probíhá ve vyšší četnosti, se ostatní chodníky na území městské části uklízí jednou měsíčně. Občané se proto nemusí bát, že na chodnících a ve vozovce zůstanou do zimy hromady spadaného, neuklizeného listí. V případě, že v průběhu zimních měsíců nebude výrazně sněžit, bude v náhradním programu zajišťovat úklid spadaného listí z komunikací i Technická správa komunikací hl.m. Prahy.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz