www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201211.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Podchod do metra Hradčanská otevřen

Koncerty v NTK baví

Petřiny by měly mít novou knihovnu

Radnice ocenila vynikající učitele

Rozhovor s Evou Kejkrtovou-Měřičkovou o DD

20 let Dejvického divadla

Ořechovka ožívá, zatím láká dětské diváky

VŠCHT Praha udělila čestné doktoráty

PRAŽSKÝ MINIMAX 2012 - Vystoupejte na nejvyšší místo Prahy

Vzpomínkové setkání na sestru Akvinelu

Spolek Břevnovských živnostníků slaví 20 let Posvícení mělo rekordní účast

Zelenou Malovanku ocenili odborníci

Josef Masopust je i čestným občanem Prahy

Pétanque i v zimě

Vánoční výlety pro seniory

Ladronku obsadili běžci David Svoboda prohrál sázku s dvojčetem

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Některé změny MHD jsou nesmyslné, přesvědčil se primátor

Půjčte si knihu! Ve dne i v noci.

Výstava Praha 6 mění tvář od 12. 11. ve Skleňáku

Začal úklid spadaného listí

94 let od vzniku ČSR

Praha 6 vlastní elektromobil

Zima Sněhovou pohotovost nepřekvapí

Výstava mapuje historii Sokola

František Janouch přednášel o energii

Městem posedlí i v Praze 6

ZŠ Hanspaulka má zrekonstruovanou školní kuchyni

Válečný hrdina František Weber má pamětní desku na domě v Dejvicích

Podchod do metra Hradčanská otevřen

Výborná zpráva pro všechny cestující hromadnou dopravou v okolí Hradčanské: nepříjemné přecházení železničních kolejí a čekání u spadlých závor končí. Od konce října mohou lidé projít z metra Hradčanská na Dejvickou novým podchodem.

Podchod Hradčanská opět spojuje vestibul stanice metra trasy A s ulicí Dejvická. „Končí tím stavební práce v prostoru velmi důležitého přestupního uzlu, který propojuje metro, tramvaje a příměstskou i městskou autobusovou dopravu,“ uvedla starostka Marie Kousalíková. „Obyvatelům Prahy 6 pochod velmi pomůže a značně se jim uleví. Několik let tady občané museli přecházet železniční trať, což nebylo příliš bezpečné,“ dodala.

Opětovné vybudování podchodu bylo jednou z priorit městské části. „Proto jsme věnovali obrovské úsilí tlaku jak na investora, tak i na hlavní město, aby bylo nalezeno co nejrychlejší řešení,“ doplnil místostarosta René Pekárek.

Původně měl být podchod zprovozněn zároveň s otevřením rekonstruovaného vestibulu metra již v říjnu 2010, ale v té době se podařilo udělat pouze jeho část pod kolejemi. Zbývající část ležela pod objektem bývalých stavebnin, které se hlavnímu městu podařilo vykoupit až v závěru loňského roku. Práce na dokončení podchodu tak začaly v dubnu.

Nový podchod je 23 metrů dlouhý a široký 6 m. Nahrazuje původní, necelé 3 m široký podchod pod tratí z první poloviny minulého století, na který byl v roce 1978 provizorně napojen vestibul metra při zprovoznění trasy A. Od zahájení stavby komplexu Blanky však byl uzavřen. „Děkujeme občanům za trpělivost i za to, že to s námi vydrželi. Bylo to pro ně náročné. Hodně času zabraly práce, které již nejsou vidět, a to přeložky inženýrských sítí, dnes skryté pod zemí,“ řekl Miloslav Hadrava, ředitel divize 2 společnosti Metrostav.

Spolu s podchodem byly provedeny i úpravy komunikací v křižovatce Dejvická x Bubenečská, které zklidnily dopravu a daly více prostoru chodcům. „Díky této úpravě, kterou prosadila u investora stavby radnice Prahy 6, je frekventovaná křižovatka bezpečnější. Okolní území navíc získalo městský charakter,“ říká René Pekárek, místostarosta odpovědný za strategický rozvoj Prahy 6.

Definitivní úprava vychází z požadavků městské části a konceptu zavádění zón s omezenou rychlostí na 30 km/h, zvednutí křižovatky do úrovně pochozích ploch vhodným způsobem přispěje ke zklidnění dopravy a zároveň povede ke zvýšení bezpečnosti pěších mířících do vestibulu metra z nedaleké zastávky autobusu č.131.


Po letech se cestujícím opět otevřel podchod spojující vestibul metra s Dejvickou ulicí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz