www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201210.pdf
(formát PDF, velikost 3.7 MB)

Osada Baba slaví 80 let

Přijďte fandit na Petřiny

Vítězové seniorské olympiády navštívili Roncegno

Opravenou ulici oživily Střešovické slavnosti

Šestka bez bariér radí, jak na úřad nebo do banky

Praha 6 přivítala Jiřího Ježka, nejúspěšnějšího paralympijského cyklistu a svého občana

Pražskou 50 odstartoval vítěz paralympiády Jiří Ježek

Poznejte kouzlo Podyjí

Kytarový festival zahájí v NTK nejlepší australský kytarista

Semafor mění repertoár, chystá pět premiér

Čestnými občany jsou hrdinové odboje Tři králové

Na ZŠ Interbrigády sklízeli první úrodu

V MŠ Libocká nejvíc chutná „brachová kaše“

Přednášky varují před riziky internetu

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 sečetla první půlrok

Vyjádřete se ke změnám v dopravě

Opravená křižovatka bude bezpečná

Výměna parkovacích průkazů pro postižené

Tunelem až na most

Zastupitelé znovu projednávali prodej bytů

Panelákem otřásl výbuch, Praha 6 se lidem postarala o nocleh i zázemí

Prvňáčků je letos víc než tisícovka

Ladronkafest byl opět svátkem pro aktivní lidi

Odešel hrdina, veterán, legenda a fajn chlap....

Praha 6 sečetla první půlrok

Zastupitelstvo schválilo zprávu o plnění rozpočtu městské části za první pololetí tohoto roku.

Úhrn příjmů za první pololetí byl ve výši 277 milionů korun, což představuje 46-ti% plnění upraveného rozpočtu. Běžné výdaje za první pololetí činily v úhrnu 268 milionů korun, tedy 42% z upraveného rozpočtu. Do konce června čerpala městská část finanční prostředky na kapitálové výdaje pouze ve výši cca 14 milionů korun oproti plánovaným 114 milionům, což je cca 13% k upravenému rozpočtu. Důvodem tohoto velmi nízkého plnění jsou akce, které je nutné realizovat během prázdninových měsíců (rekonstrukce v ZŠ Hanspaulka a ZŠ J. A. Komenského). „Jedna z největších investičních akcí, modernizace domu s pečovatelskou službou v Liboci, prozatím neproběhla, výběrové řízení muselo být zrušeno a bylo vypsáno nové. Doufám, že tato akce bude ještě v letošním roce zahájena,“ uvedla starostka Marie Kousalíková.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz