www.praha6.cz
email

Parkování a privatizace byly nejčastější dotazy při setkání

Tentokrát Masarykova kolej ČVUT hostila únorové setkání občanů se starostou a dalšími představiteli obce. Největší emoce při tomto setkání vzbudily otázky kolem privatizace, několik občanů upozornilo také na problém parkování autobusů na Evropské.

Otázka problematického parkování obecně se objevuje snad na každém setkání s občany. Tentokrát však vyústila v konkrétnější formu, než jen dotaz na možnost zlepšení v této oblasti. Několik občanů bydlících při Evropské se totiž rozhodlo, že bude iniciovat petici. Vede je k tomu především fakt, že autobusy, převážně z Kladna, které parkují na Evropské a neúnosně zamořují ovzduší, měly mít kdysi stanoviště na Zličíně, a to v okamžiku, kdy tam bylo dobudováno metro. „Čekali jsme stále, kdy se to zlepší, a dodnes se nic nestalo. Proto se chystáme podat petici,“ řekl jeden z dotčených občanů. Při diskusi na toto téma však zazněly i jiné výtky. Například na parkování ve dvou řadách v ulici Jugoslávských partyzánů, či na známý Black hand v Dejvicích, kde se už dlouho uvažuje o výstavbě podzemních garáží. Jak zdůraznila místostarostka Jaroslava Trnková, na tuto lokalitu bylo už dvakrát vyspáno výběrové řízení na investora a nakonec proběhla i mezi místními občany anketa, ve které se radnice dotazovala na to, kolik lidí by bylo ochotno si parkovací stání v podzemí koupit. Místostarostka ale zároveň připomněla chodníkový program, kdy se některé plochy budou upravovat tak, aby zde případně mohla vzniknout místa pro parkování.

Největší diskuse se ale rozpoutala až nad otázkami týkajícími se privatizace. Konkrétní dotaz zazněl například na domy v ulici Banskobystrická, kde občanské sdružení Za lepší bydlení sdělilo tamním občanům, že jejich domy půjdou brzy do privatizace. Nyní si občané stěžují, že se nic neděje a obávají se, zda jejich domy vůbec zprivatizovány budou. Jak ale vysvětlil starosta Pavel Bém, tyto domy do privatizace půjdou, některé ovšem dříve a jiné později a hlavně „teprve poté, co o tom rozhodne zastupitelstvo, které jediné má tu pravomoc, aby o prodeji rozhodlo.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz