www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201206.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Do parku a zámečku se po letech vrátil život

Informace pro vlastníky pozemků – co je potřebné vědět

Hvězdu navštívili šumavští záchranáři

Domov svaté Rodiny bude opraven do konce roku

Výstava „Mladí umělci Prahy 6“ 10. výročí tvorby Ateliéru Kaštan ve Skleněném paláci do 24. 6.

Výstava Taras 80 vzpomíná na mimořádného fotografa

Děti, čtete? Ptá se festival literatury a divadla

Žonglpárty na Vypichu

Ples i festival na Hanspaulce

Vlaštovkou hodil 50 metrů

Ceněný double pro SC Strahov

Vítězové na Vítězném náměstí

Od konce války uplynulo 67 let

Senioři se bavili sportem, překonávali hlavně sami sebe

Lidé vyzkoušeli, jak sportují postižení

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Do školek v září opět nastoupí víc dětí

Pro cestovní pasy mimo neděle každý den

První socha fotbalisty bude stát na Julisce

Záhony studentů již kvetou

Obecní nájem je vyšší, radnice ale poskytla slevy

Vstupné na Petynku zůstává jako vloni, senioři nově zdarma

Ocenění pro nejlepší policisty i zachránce života

Studenti se budou učit v zelené učebně

Poslední změny v územním plánu se dotkly také Prahy 6

Soutěž filmů o rizikovém chování ovládla ZŠ Petřiny-sever

Děti ze školek soutěžily pod olympijskými kruhy

Josef Zíma slavil 80 jako hajný Štětivec

Soutěž filmů o rizikovém chování ovládla ZŠ Petřiny-sever

5. ročník oblastního kola festivalu amatérských filmů o rizikovém chování „Antifetfest“ ovládla ZŠ Petřiny sever. Žáci petřinské školy si vítězným filmem zajistili postup do celopražského kola, obsadili druhé a třetí místo a do školy putuje i Cena diváků. Tématem filmů byla závislost na tabáku i na cukru.

Oblastní kolo festivalu potvrdilo obrovský zájem dětí o tvůrčí soutěžení. V soutěži se sešlo 16 filmů na téma závislost a rizikové chování, které hodnotila odborná porota i samotní školáci. Jako každý rok se v soutěži objevila nová témata. „Letos to byla například závislost na cukru. Překvapivé bylo například téma školní šikany, která byla důsledkem toho, že dívka byla z bohaté rodiny,“ říká jeden z porotců, radní pro školství Ondřej Balatka. „Zájem školáků nás těší. V případě takovýchto preventivních programů je dobré, když děti o věcech sami přemýšlejí. Nestačí jim jen věci zakazovat, musejí sami znát a zhodnotit rizika“ dodává Balatka.

Festival byl určen pro studenty ze základních i nižší ročníky středních škol, kteří během tří měsíců točili 15 minutový film. Ze základních škol jich do soutěže přišlo dvanáct. Na tvorbě filmů se podílelo celkem padesát malých filmařů.

Soutěžní dopoledne v divadle Semafor probíhalo jako klasický filmový festival, na závěr si autoři oceněných snímků převzali hodnotné ceny od partnerů soutěže Centrum Foto Škoda, O2, Happy sport a Olympus. Dopolednem slovem provázel moderátor Jan Musil. Hudebně program zpestřil vystoupením beatboxu Jonáš Mlejnek, který si jako překvapení přivedl zpěváka Bena Cristovao. Jeho vystoupení vzbudilo opravdové nadšení hlavně mezi dívkami.

1. místo: film Pohřeb, autor Richard Vojíř – ZŠ Petřiny sever, téma: kouření.

2. místo: film Smoke, D. H. PRODUCTION (Dominik Hrubý, Daniel Hub) ZŠ Petřiny sever, téma: kouření

3. místo: film Neviditelná hrozba, autor I DON'T KNOW (Libor Bulíček, Jakub Bílek, Jan Paprštein, Marek Merkner, Matouš Koutský) ZŠ Petřiny sever), téma: závislost na cukru.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz