www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201206.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Do parku a zámečku se po letech vrátil život

Informace pro vlastníky pozemků – co je potřebné vědět

Hvězdu navštívili šumavští záchranáři

Domov svaté Rodiny bude opraven do konce roku

Výstava „Mladí umělci Prahy 6“ 10. výročí tvorby Ateliéru Kaštan ve Skleněném paláci do 24. 6.

Výstava Taras 80 vzpomíná na mimořádného fotografa

Děti, čtete? Ptá se festival literatury a divadla

Žonglpárty na Vypichu

Ples i festival na Hanspaulce

Vlaštovkou hodil 50 metrů

Ceněný double pro SC Strahov

Vítězové na Vítězném náměstí

Od konce války uplynulo 67 let

Senioři se bavili sportem, překonávali hlavně sami sebe

Lidé vyzkoušeli, jak sportují postižení

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Do školek v září opět nastoupí víc dětí

Pro cestovní pasy mimo neděle každý den

První socha fotbalisty bude stát na Julisce

Záhony studentů již kvetou

Obecní nájem je vyšší, radnice ale poskytla slevy

Vstupné na Petynku zůstává jako vloni, senioři nově zdarma

Ocenění pro nejlepší policisty i zachránce života

Studenti se budou učit v zelené učebně

Poslední změny v územním plánu se dotkly také Prahy 6

Soutěž filmů o rizikovém chování ovládla ZŠ Petřiny-sever

Děti ze školek soutěžily pod olympijskými kruhy

Josef Zíma slavil 80 jako hajný Štětivec

Ocenění pro nejlepší policisty i zachránce života

Nejlepší policisté, strážníci a hasiči, kteří se starají o bezpečnost občanů Prahy 6, převzali ocenění z radnice za svou práci v loňském roce. Vedení městské části udělilo odměnu také jednomu z občanů, Ondřeji Rabiňákovi, za mimořádnou duchaplnost při záchraně lidského života.

Dvacetiletý skaut Ondřej Rabiňák může být příkladem pro ostatní. „Pohotovým zákrokem zabránil pokusu o sebevraždu jiného člověka. Odměna mu patří za to, že se dokázal včas a správně rozhodnout, což ne každý dokáže,“ řekl místostarosta Jan Záruba, který má oblast bezpečnosti na starosti.

Poděkoval i oceněným členům bezpečnostních a záchranných složek. „Peněžité dary jsou jednak oceněním jejich práce, ale zároveň i motivací pro ostatní. V důsledku by to vše mělo vést k zvýšení bezpečnosti občanů Prahy 6,“ vysvětluje Záruba.

Za mimořádné výsledky při výkonu služby a kvalitní práci v průběhu celého roku dostali finanční odměnu strážníci z obvodu Prahy 6 Jaroslav Mraček, Ludvík Kučera, Ondřej Smetana. Jako nejlepší policisté byli oceněni Mgr. Miroslav Šmejkal, Jan Procházka a Bc. Radek Krákora. Za vynikající práci během loňského roku dostali ocenění hasiči Quido Hartman, Dušan Šíma a Jiří Matějka.

Ocenění nejlepších policistů i strážníků patří mezi tradiční způsob, jakým Praha 6 podporuje bezpečnost občanů. Pravidelně také přispívá nákupem věcných darů.


Ondřej Rabiňák ze skautského oddílu Jeleni v zahradách břevnovského kláštera zachránil život muži, který se pokoušel o sebevraždu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz