www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201204.pdf
(formát PDF, velikost 3.1 MB)

Jaro zaklepalo na bránu, chystají se akce pro veřejnost

Za vysloužilý elektroodpad dostanou hračky

Cvičení pro seniory se přesune ven

Komise pro bezpečnost vyrazila do terénu

Brána seniorům otevřená, začíná klub Fresh senior

Zahrady kláštera se otevírají, zdobí je obnovená oranžerie

Zahrady kláštera se otevírají, zdobí je obnovená oranžerie

Letiště Praha slaví 75 let

Kamera nad Prahou zajistila úspěch v soutěži

Hanspaulská škola slaví 80

Profesoři na podiu

Sezónu na Petynce zahájí řezbářské sympozium

Armáda i veřejnost si připomenula smrt hrdiny Morávka

Házenkáři Dukly válí

Projekt podpořil znevýhodněné žáky

Tvořily děti i rodiče

Trhy po zimě přilákaly tisíce kupujících

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 se o své nájemníky postará

Nemocné lípy v aleji nahradí nové stromy

Upravuje se místo pro Masopustovu sochu

Tunel Blanka bude hotov v roce 2014, i přes změny v termínech

Nové doklady si můžete vyřídit každý všední den

Jarní úklid v ulicích začal

Opravy chodníků pokračují

Cena Thálie opět v DD

Živnostníci z Prahy 6 mají ocenění

S papírovou vlaštovkou o titul

Ředitelé škol a školek musí znovu projít konkurzem

Šestka gratuluje ke stým narozeninám

Nové doklady si můžete vyřídit každý všední den

Odbor osobních dokladů úřadu městské části informuje, že veškeré zápisy dětí v cestovním pase rodičů pozbývají platnosti k 26. 6. 2012, a to bez ohledu na věk dítěte.

Od tohoto data může dítě vycestovat mimo území ČR pouze s vlastním platným cestovním dokladem. Tím může být jak cestovní pas, tak občanský průkaz, který platí ale pouze v zemích EU. Za vydání občanských průkazů před dovršením 15 let se platí správní poplatek 50 korun a doklad platí na 5 let. Stejně jako cestovní pas, za který se platí poplatek 100 korun. Občanské průkazy i cestovní doklady vydané po završení 15 let mají platnost 10 let.

Lidé, kteří si potřebují zažádat o nové občanské průkazy či cestovní doklady, případně si je vyzvednout, mohou přijít na ÚMČ Praha 6 kromě pondělí a středy také v úterý, čtvrtek a pátek. V pondělí či ve středu pracovnice Odboru evidence osob a osobních dokladů ÚMČ Praha 6 vyřídí i více než 400 různých žádostí. „Doporučujeme občanům, aby ve vlastním zájmu využili i ostatní úřední dny a zkrátili tak dobu strávenou čekáním na úřadě na minimum,“ doporučuje vedoucí odboru Jana Janoutová, s tím že doba pro vyřízení žádosti je v úterý, čtvrtek nebo pátek výrazně kratší.

Úřední doba, kdy si můžete zažádat o nový OP či cestovní doklad:

Pondělí: 8:00–18:00
Úterý: 8:00–12:00, 13:00–14:30
Středa: 8:00–18:00
Čtvrtek: 8:00–12:00, 13:00–14:30
Pátek: 8:00–12:00

Kontaktní telefon: 220 189 809, 220 189 684.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz