www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201203.pdf
(formát PDF, velikost 4.2 MB)

Praha 6 upevnila dobré vztahy s letištěm

Sídliště Petřiny omládne díky drobným úpravám

Radnice Prahy 6 nezapomíná na starší občany, kteří se dožívají životního výročí

Rozhovor s ředitelem Sneo a. s. Václavem Pátkem: Petynka by mohla sloužit celý rok, Kajetánka se otevře na jaře

Masopust držíme, nic se nevadíme…

Tenisté SK Aritma Praha se chystají na letní sezónu

Prvoligová Dukla je připravena na jarní start

Povídání o památných stromech Prahy 6

Müllerova vila za polovic

Koktejl fotografií v Šestce

Kristova léta českého punku 33 let od prvního punkového koncertu v Praze

Jiří Anderle vystavuje vojáky i oblačnou oblohu

Zemřela mecenáška české kultury Hermína Dušková

Školáci soutěžili o nejhezčí reklamu

Budoucí prvňáci si hrají na školu

Nové záhony ozdobí práce studentů

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Granty podpoří aktivity dětí i seniorů

Sněžení prověřilo brigádníky

Školám přibývají děti, ukázal to zápis do prvních tříd

Sociální granty rozděleny

Ples ve stylu třicátých let

Strážníci dohlédnou na fotbalové fanoušky

Dopravní omezení

Mateřské školy v létě nabídnou více aktivit

Knihovny mění otevírací dobu

Carl Czerny zněl klášterem

Fantazie pomohla k vítězství

Odešel zakladatel Hanspaulské ligy Jiří Sedláček

Povídání o památných stromech Prahy 6

Rostou již desítky let, připomínají historické události, vynikají nadprůměrným vzrůstem a věkem, svojí starobylostí a výdrží nás inspirují – jsou to památné stromy. 

a území hlavního města jsou jich téměř dvě stovky. Městská část Praha 6 se může pochlubit třinácti jedinci, mezi nimiž je nejvíce jírovců a buků.

Některé velikány jste již při svých procházkách jistě potkali, ale jsou i další, méně známí, kteří nerostou u frekventovaných cest, a o to více mohou překvapit a potěšit. Pojďme se postupně podívat na všechny zvláště chráněné stromy Prahy 6. 

Za monumentálními buky a netradiční skupinou jírovců do obory Hvězda

Nejvíce památných stromů na Praze 6 je vyhlášeno v oboře Hvězda. Rostou tam především mohutné buky lesní, které nikde jinde v metropoli nenajdeme. Při vchodu od Břevnovské brány nás upoutá u okraje hlavní cesty mohutný buk lesní mající bohatě košatou korunu. Viditelně ho označuje malý státní znak s nápisem památný strom, který upozorňuje na každého chráněného jedince. O kus dál při spojovací pěšině směrem k Bílé hoře roste nejmohutnější památný buk Prahy. Ze všech zvláště chráněných stromů je se svými 45 m nejvyšší dřevinou celé metropole. Jedinečné jsou doširoka se rozbíhající výrazné kořenové náběhy. Objemná báze kmene se nevysoko rozděluje na dva obrovské kmeny nesoucí široce rozloženou korunu. Strom poškozovali vandalové, a proto byl v nedávné době oplocen. Velikán oboře kraluje určitě od konce 18. století a doufejme, že tomu bude ještě další desítky let.

Další památný buk lesní vyniká nápadně dlouhým a rovným kmenem. Také jeho kořenové náběhy jsou natolik rozsáhlé, že zaručeně upoutá každého příchozího. Jedinec roste v patě svahu pod letohrádkem zhruba v místech naproti Ruzyňské bráně. Ostatně celému svahu dominují další krásné buky s dlouhými rovnými šedými kmeny, ukončenými košatou korunou.

Přesuneme-li se opět do horní části obory a jedeme-li od Libocké brány směrem k letohrádku, na krátkém úseku potkáme rovných 7 památných stromů. První je skupina pěti jírovců, jež byly v minulosti sesazeny do těsné blízkosti. Jak plynula léta, začalo být dřevinám těsno a své kmeny začaly natahovat za světlem. Dnes tvoří impozantní celek a zvláště v době květu přitahují značnou pozornost. 

Jen pár desítek metrů od nich roste dub zimní. Je jediným zástupcem svého druhu mezi památnými stromy Prahy. Podíváme-li se do pověstí vážících se k oboře Hvězda, zjistíme, že v místě dnešního letohrádku prý kdysi z nitra země vyrůstal posvátný dub, u něhož se scházeli starší rodu k vážným rozhodnutím. Pod stromem hořel věčný oheň, do něhož byly vhazovány vonné byliny, které po vdechnutí přinášely sny, jejichž prostřednictvím se dalo nahlédnout do budoucnosti. Jako díkůvzdání za sílu, která vycházela ze země, se jednou za rok konala pod větvemi stromů slavnost, při níž bylo obětováno obilí ptákům a chléb zvěři. Prastarý dub vzal za své, když započala stavba břevnovského kláštera. Ve chvíli, kdy byl položen základní kámen, udeřil do stromu z čistého nebe blesk a mohutného velikána spálil. Vypráví se, že mnozí si popel z posvátného dubu uschovali do váčků, které nosili na krku nebo ho zakopali pod práh svého domu. Věřili, že jim přinese štěstí, sílu a zdraví. Ke každoročním slavnostem se však lidé scházeli i nadále ve strachu před silami země.

Hned vedle dubu při křižovatce cest kraluje pro změnu statný buk. O jeho nadprůměrném vzrůstu není pochyb. Strom přitahuje návštěvníky často i v zimě. O Vánocích bývá osvícen žárovičkami a vždy tím zpestřuje podvečerní vycházky oborou. Uplynulé Vánoce bohužel rozsvícen nebyl, což zdůvodňoval magistrát úsporou peněz. Praha se tím připravila o velikou raritu. Zářící památný buk jinde v republice nenajdeme. 

Solitér u Libockého rybníka

Další památný strom tvoří významnou krajinnou dominantu na břehu Libockého rybníka. Dub má obvod kmene 4 m a je zřejmé, že byl zasazen nedlouho po založení rybníka, který byl a stále je zdrojem pro vodovod Pražského hradu. Tam je voda využívána především k závlahám. Dnes je zde dub sám a jeho možní následovníci jsou zatím jen malé stromky.     

Do Podbaby za majestátným platanem a do Bubenče za Suchardovým dubem

Další velikány Prahy 6 je potřeba hledat v její východní části. Nedaleko řeky Vltavy v ulici V Podbabě při břehu Šáreckého potoka před památkově chráněnou vilou z roku 1860 vévodí tamější zahradě platan javorolistý. Jeho mohutný kmen s obvodem 428 cm nese ohromnou korunu sahající až do výšky 30 metrů. Blízkost potoka zajišťuje dřevině po celý rok dostatek vody, a proto mohla dorůst pozoruhodných rozměrů.

Nejnovější památný strom této městské části roste v Bubenči ve Slavíčkově ulici na zahradě vily, která patřila Stanislavu Suchardovi. Ten byl jednou z nejvýznamnějších osobností českého sochařství přelomu 19. a 20. století. Dub letní byl vyhlášen za památný na konci roku 2010 a kromě nápadného vzrůstu a věku má především význam kulturně historický. V Suchardově ateliéru a též i na zahradě se scházela společnost jeho přátel ze Spolku výtvarných umělců Mánes. Udává se, že spolek, jehož hlavním účelem bylo diskutovat a přednášet o umění a to jak českém, tak i evropském, byl založen roku 1897 právě pod tímto dubem. Strom má jistě ve svých letokruzích vše zapsáno. Jelikož dub roste na soukromé zahradě, je nejlépe vidět od železničního přejezdu přetínající ulici Pelléova. 

Památné stromy v botanické zahradě

Památným stromům Prahy 6, ale i všem dalším v celé metropoli, se věnuje velkolepá výstava „Památné stromy Prahy se představují“. Koná se od 3. do 25. března v Botanické zahradě v Troji. K vidění bude řada fotografií chráněných dřevin v různých ročních obdobích. Připravené texty o vybraných stromech pojednávají o jejich historii a současnosti, a doplňuje je řada dobových snímků. Milovníci jízdy na kole zajisté uvítají pět doporučených cyklistických tras vedoucích po okrajích metropole a jejich dílčími cíli jsou právě památné stromy. Výstava je přístupná každý den od 9 do 17 hodin. Vstup je volný.

Více informací o památných stromech Prahy a o výstavě naleznete na webu www.prazskestromy.cz, který je průvodcem po nejstarších stromech metropole.

Text a foto: Ing. Aleš Rudl,
autor výstavy a webových stránek

 
Nejvyšším památným stromem Prahy je buk lesní v oboře Hvězda.

 
Buk lesní při severozápadní spojce v oboře Hvězda v zářícím podzimním zbarvení.

 
Na hrázi Libockého rybníka mnohé upoutá solitérní dub letní.

 
Suchardův dub v Bubenči je významný především z kulturně historického hlediska.

 
Buk lesní naproti Ruzyňské bráně má nádherný rovný kmen nesoucí bohatou korunu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz