www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201202.pdf
(formát PDF, velikost 6.8 MB)

Praha 6 zakázala hazard, zmizí desítky hracích automatů

Otestujte své ledviny v rámci prevence

Triky podvodníků, jak okrást seniory, jsou podobné.

V Dejvicích se pili šampióni

Vybíraly se nejhezčí kočky, opuštěným se hledal domov

Náhodní svědci pomohli policii

Výstava o operaci Anthropoid v Praze poprvé na Dědině

Nejstarší objevené pole je zřejmě v Bubenči

Areál DDM na Vypichu nabídne prostor všem generacím

Levandule v Semaforu nabídne smích i nové melodie

Premiéra v Dejvickém je o drsném světě zoufalců

Nejdůležitější je, aby sloužila duše, říká 101 letá Marie Fejfarová

Výzva osamělým seniorům a zdravotně postiženým občanům Městské části Praha 6

Knihovna Břevnov je příjemnější a hezčí

Stanice techniků dostala nový kabát

Sociální pracovnice Prahy 6 vyrazí k lidem do terénu

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Parkovací průkazy pro postižené se mění za nové

O nemocné lípy v Thákurově se vedou spory, park zůstává uzavřen kvůli bezpečnosti

Budoucí prvňáci šli k zápisům

Děti opencard mít nemusí

Na Hanspaulce se jednalo o dopravě

Oznámení o inventarizaci objektů v Sedlci

Nová policejní služebna na Hanspaulce už slouží

Ražba tunelů postupuje rychle, na Veleslavíně je už i Adéla

Stavba metra opět přibrzdí Evropskou

Čestní občané se v novém roce sešli u jednoho stolu

O nemocné lípy v Thákurově se vedou spory, park zůstává uzavřen kvůli bezpečnosti

Technická správa komunikací dostala povolení pokácet dvanáct lip v parku v Thákurově ulici. Lípy jsou ve špatném zdravotním stavu a nebezpečné svému okolí. Změnit vydané rozhodnutí se snaží občanská sdružení u soudu. Park zatím zůstává uzavřen.

„Máme pravomocné soudní rozhodnutí, které nám dovoluje pokácet dvanáct nemocných stromů,“ sdělil Tomáš Mrázek, mluvčí Technické správy komunikací, která stromy v majetku hlavního města spravuje. O povolení pokácet lípy z čtyřřadé aleje v parku požádala Technická správa komunikací již v roce 2008. K výměně lip ji vedou závěry soudně znaleckých posudků, které posuzují zdravotní stav stromů a které označily osmdesát let staré lípy za nemocné a v havarijním stavu.

Odbor dopravy a životního prostředí životního prostředí Prahy 6, který žádost vyřizoval, přistupoval k mimořádně složité problematice obnovy aleje velmi citlivě. Zdravotní stav stromořadí byl posuzován řadou renomovaných odborníků.

Součástí tohoto posuzování bylo i doporučení odborníků, jak stromy ošetřit. Znalci rozdělili dřeviny do více skupin a pro každou skupinu navrhli zajištění nezbytných opatření (ve stupnici od vykácení a zajištění náhradní výsadby, až po provedení zdravotních, odlehčovacích řezů, vč. instalace vazeb v korunách stromů). Na základě závěrů znalců vloni Odbor dopravy a životního prostředí úřadu Prahy 6 povolil pokácet dvanáct stromů, vždy zejména s ohledem na zajištění provozní bezpečnosti lokality. „Podle posudků je u některých stromů kácení jediným možným řešením,“ uvedla vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Prahy 6 Dana Charvátová.

Za všechny tyto dřeviny byla uložena náhradní výsadba v počtu osmnácti lip o minimálním obvodu kmenů 22–25 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Stejným rozhodnutím zároveň nebylo povoleno pokácet dalších osmnáct lip, jak o to požádala Technická správa komunikací, zastupující vlastníka pozemku – Magistrát hl. města Prahy.

Ke kácení nedošlo, protože se proti rozhodnutí odvolalo o.s. Společnost Šárecké údolí. TSK následně požádala o uzavření parku, nechtěla dále riskovat, že ponese odpovědnost za případné škody, které by nemocné stromy mohly napáchat. Mezitím o osudu lip rozhodoval odvolací orgán, odbor ochrany prostředí magistrátu hlavního města. Tento nadřízený správní orgán v odvolacím řízení potvrdil správnost rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu. V odůvodnění rozhodnutí se mimo jiné konstatuje, že „důkazní řízení bylo vedeno mimořádně důsledně, s maximální snahou po zjištění skutečného stavu věci a odůvodnění rozhodnutí je přesvědčivé“.

Rozhodnutí se snaží zvrátit občanská sdružení, která se obrátila na správní soud. Podle nich bylo vydáno v rozporu se zákonem. „Občanská sdružení na rozdíl od nás nemají za správu tohoto místa žádnou zodpovědnost,“ uvedl Tomáš Mrázek za Technickou správu komunikací, která jako správce nemůže riskovat, že by nemocné stromy ohrozily životy nebo majetek lidí.

V lednu se v parku sešlo několik desítek lidí, kteří s kácením nesouhlasí. Dopisem se obrátili na starostku Prahy 6 i primátora hlavního města, ve kterém navrhují, aby si Praha 6 nechala převést park do svého majetku a pečovala o něj.

Podle  posudků je však u některých stromů kácení jediným možným řešením. Řada odborníků doporučuje řešit stav aleje nahrazením vzrostlými stromy. Během posledních let už zde bylo vysazeno dvanáct nových stromů a celý proces by měl postupně směřovat k obnovení aleje. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz