www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201201.pdf
(formát PDF, velikost 3.1 MB)

Na Patočkovu se vrátil provoz

Váleční veteráni v ÚVN bydlí v novém

Pečovatelka roku pracuje v Praze 6

Norbertovská škola je nejstarší, oslavila 120 let

Písecká brána ožila během Adventu, podívejte se...

Takový byl rok 2011 v Praze 6...

Technická škola oslovila soutěží dívky

Petřiny jsou pro chodce bezpečnější

Děti ze základních škol Prahy 6 mohly ovládat i robota

Ohleduplnými dopravci jsou easyJet a Malév

Africké plastiky si mohou „prohlédnout“ i nevidomí

Kniha o Praze 6 nabízí ucelený pohled

Sportovní legendy Dukly slavily

Osobnosti zdobily stromky pro charitu, nejvíc vydělal kůrovec

Co nového přinese občanům Prahy 6 sociální reforma č. I

Červený vrch hostil seminář pro ekoškoly

Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 přispívá na zajištění zdravotní péče

Zemřel Václav Havel, exprezident i čestný občan Prahy 6

Praha 6 bude investovat do sociální oblasti a do škol

Nové e-občanky jsou menší

Radnice ocenila sportovce

Elektroodpad mohou občané třídit do nových červených kontejnerů

Nechte se informovat do mobilu

Stromky nepatří do kontejnerů, ale vedle nich

Zápisy prvňáčků již v lednu

Praha 6 odměnila pět strážníků za mimořádný čin

Tonda prorazil do stanice Veleslavín, je v půlce cesty do Dejvic

Městská část nadělovala dárky seniorům i dětem

Gratulace jubilantům

Co nového přinese občanům Prahy 6 sociální reforma č. I

Tělesně postižené občany, příjemce dávek hmotné nouze i příjemce příspěvků na péči čeká od ledna zásadní změna. Agenda spojená s vyřizováním dávek nebo jejich vyplácením se od nového roku přesouvá z městského úřadu na úřad práce.

Od 1. ledna 2012 dochází k převodu agend nepojistných dávkových systémů z Městské části Praha 6 na Úřad práce České republiky. Tento krok je učiněn na základě Sociální reformy I. a jeho základním smyslem je sjednocení místa a administrace dávek poskytovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Agendy dávek hmotné nouze, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením a posuzování nároku a vydávání průkazek TP, ZTP a ZTP/P tedy bude od 1. ledna 2012 vyřizovat v Praze Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, Úřadu práce ČR, a to prostřednictvím svých kontaktních pracovišť. Pro Prahu 6 se toto kontaktní místo nachází na adrese Jugoslávských partyzánů 15 (současné pracoviště státní sociální podpory).

Žádosti o všechny dávky nebo průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P) se zároveň od ledna podávají na tiskopisech předepsaných MPSV. Tyto žádosti jsou k dispozici rovněž na www.mpsv.cz.

Novelou zákonů o pomoci v hmotné nouzi a sociálních službách od 1. 1. 2012 budou veškeré dávky převedeny pod úřad práce. Převod se týká zejména dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) a příspěvku na péči.

Tímto dnem nabývá účinnosti rovněž zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, kde jsou nově pro tyto osoby upraveny dvě dávky, příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcky. Příspěvek na mobilitu bude vyplácen opakovaně každý měsíc a nahrazuje příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na individuální dopravu. Pod zvláštními pomůckami bude zahrnut kromě příspěvku na tyto pomůcky také příspěvek na zakoupení a zvláštní úpravu motorového vozidla a na úpravu bytu. Zcela zaniká příspěvek poskytovaný úplně nebo prakticky nevidomým občanům na krmivo pro vodícího psa. Nově bude vydávána karta sociálních systémů, která bude sloužit také jako průkaz osoby se zdravotním postižením. Současné průkazy (TP, ZTP, ZTP/P) osvědčující stupeň mimořádných výhod vydané do 31. 12. 2011 zůstávají v platnosti i po tomto dni, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené v těchto průkazech, nejdéle však do 31. 12. 2015.

Informace k těmto změnám lze také získat na webových stránkách   http://socialnireforma.mpsv.cz nebo na infolince 844 844 803, kde jsou pracovníci call centra úřadu práce připraveni zodpovědět dotazy či vysvětlit nejasnosti v souvislosti se sociální reformou.

Pracoviště Úřadu práce pro vyplácení a vyřízení dávek
Jugoslávských partyzánů 15, Praha 6
(pracoviště státní sociální podpory)

Úřední hodiny:
Pondělí    8.00–17.00 hod.
Úterý    8.00–13.00 hod.
Středa    8.00–17.00 hod.
Čtvrtek    8.00–13.00 hod.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz