www.praha6.cz
email

Dva v Africe znovu v galerii

Rozhlasový pořad Dva v Africe se vrací na vlny Českého rozhlasu i do Galerie Anderle v Pélleově vile. Humorné povídání, které posluchačům zprostředkují Jiří Suchý a Jiří Anderle, se pokaždé točí kolem jednoho hosta. V listopadu jím byl známý vědec, chemik, legenda české vědy prof. Rudolf Zahradník.

Rozhlasová natáčení budou probíhat jednou měsíčně. Hosty, které si budou Jiří Suchý i Anderle zvát do galerie, budou známí herci, spisovatelé nebo vědci, například Milan Uhde nebo Ivan Trojan. Pokaždé je hudbou doprovodí někdo z účinkujících v divadle Semafor, naposledy to byla Jitka Molavcová.

Na natáčení pořadu, které trvá zhruba jeden a půl hodiny, má přístup veřejnost. Termín natáčení ale není předem známý. „Zájemci o účast na natáčení si musí v předstihu volat do pokladny galerie na číslo 224 326 189, kde jim sdělíme datum příštího natáčení a jméno hosta,“ uvedla Magda Urbanová z galerie. „Nutné je přijít na natáčení včas, nejpozději 15 minut předem,“ dodává. Pořad pak vysílá stanice Praha – Český rozhlas 2.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz