www.praha6.cz
email

Úklid spadlého listí

Před očekávanou sněhovou nadílkou se intenzivně pracuje na úklidu spadaného listí. Lidé musejí být trpěliví, jednotlivé lokality

Prahy 6 se uklízejí postupně. Některé oblasti se uklízejí i opakovaně, dle toho, jak listí ze stromů opadává.

Komplexní údržba komunikací, která se provádí dvakrát ročně a V rámci které se provádí úklid vozovek, skončila na konci října. V tomto období se na komunikacích vyskytovalo jen minimální množství spadaného listí. Technická správa komunikací proto zajišťuje od začátku zimního období tzv. náhradní úklid V rámci zimní pohotovosti. Pracovníci dodavatelské firmy postupně odklízejí spadané listí nejen z vozovek, ale místy i z chodníků.

Úklidové práce budou prováděny průběžně dle klimatických podmínek, tedy pokud i nadále vydrží počasí bez sněhových srážek, bude úklid listí probíhat v průběhu celého zimního období.

Vedle náhradního úklidu zajišťuje úklid spadaného listí i městská část prostřednictvím firem zajišťujících úklid komunikací i zeleně. Úklid chodníků se s výjimkou centrální části Dejvic a Bubenče, kde se uklízí ve vyšší četnosti, provádí jednou měsíčně. Tento úklid se provádí v prosinci, pokud nedojde ke spadu sněhu. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz