www.praha6.cz
email

Slovo starosty říjen/2004

Otázky pro pana starostu:

  • Zastupitelstva Suchdola a městské části Praha 6 se dohodla na připojení dolního Sedlce k Praze 6. Co to pro naši městskou část znamená?
  • Proč se jednání vedla tak dlouho?
  • Co znamená připojení pro občany dolního Sedlce?


Zastupitelstva Suchdola a městské části Praha 6 se dohodla na připojení dolního Sedlce k Praze 6. Co to pro naši městskou část znamená?

Rozhodně se pátek 24. září 2004 zapíše do kroniky Prahy 6 jako velmi významný den. Byly ukončeny dlouhotrvající spory, které vznikly na základě petice, kterou sepsali obyvatelé dolního Sedlce a v níž požadovali odtržení od Suchdola a připojení k Praze 6. Po téměř třiceti letech tak dojde k výraznějším změnám vnitřních hranic Prahy. Pro Prahu 6 jako území to znamená zvětšení plochy, o které budeme pečovat, o necelých 600 000 m2. V prvním okamžiku to ale zároveň bude znamenat výdaje do infrastruktury, která byla v minulosti hodně zanedbaná. 

Proč se jednání vedla tak dlouho?

Vše začalo letos peticí 220 obyvatel dolního Sedlece. Pak následovaly dlouhé debaty radních a zastupitelů, především suchdolských. Pokud se nemýlím, kvůli této problematice jsme přijali dvě usnesení rady a dvě usnesení zastupitelstva, radní Suchdola přijali 1 usnesení a zastupitelé Suchdola dokonce 4 usnesení. Cesta ke shodě byla sice poměrně obtížná, poslední jednání suchdolského zastupitelstva k tomuto bodu trvalo déle než čtyři hodiny, ale nakonec jsme se na změně hranic mezi městskými částmi po několikaměsíčních jednání dohodli. Možná se celý proces mohl odehrát rychleji, nicméně dokážu si představit, že pro některé suchdolské představitele to nebylo zrovna nejsladší jablko, do kterého museli kousnout. Uvědomme si, že proces, kdy se mění hranice a lidé se stávají občany jiných územních celků, je jedním z nejsložitějších a také nejdůležitějších procesů.

Co znamená připojení pro občany dolního Sedlce?

Především je to jejich vítězství. Já sám vnímám každou městskou část či obec jako veřejnoprávní korporaci tvořenou občanským substrátem a proto právě lidský faktor, nikoliv územní, považuji za nejvíce rozhodující. Proto mě vlastně na celé věci nejvíce těší to, že jsme se, a teď myslím obě městské části, dokázaly povznést nad rozdílné názory na celou řadu věcí a přistoupit k zájmu lidí přesně tak, jak jsme se k tomu zavázali ve svém slibu. Konkrétně pro občany dolního Sedlce znamená připojení fakt, že se samozřejmě stanou součástí všech běžících programů radnice, ať už úklidových, bezpečnostních, komunikačních nebo rozvojových včetně také investic do infrastruktury území.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz