www.praha6.cz
email

Poznejte dědictví UNESCO

Fotografie nejkrásnějších míst Číny, Tibetu, Nepálu, Indie, Kambodži, Laosu, Vietnamu a dalších vybraných zemí jihovýchodní Asie, která pod svou ochranu vzala světová organizace UNESCO, budou do neděle 16. října vystaveny v Písecké bráně vystaveny.

Návštěvníci uvidí Velkou čínskou zeď, Zakázané město a chrám Nebes v Pekingu, tajemnou tibetskou Lhasu, Káthmándské údolí i mohutný Himálaj, překrásný mramorový symbol lásky – indický Tádž Mahal, světoznámý chrámový komplex Angkor v Kambodži, historické skvosty Vietnamu. Kolekce fotografií je součástí 9. ročníku putovní výstavy z autorského projektu RNDr. Mileny Blažkové. Záštitu nad výstavou převzala Česká komise pro UNESCO.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz