www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201109.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

Tramvaj dojede dál do Podbaby

Osada Jenerálka ukrývá i okrasné dřeviny

Festivalem Živé město ožije i Praha 6

Nepotřebné věci mohou pomoci jiným

Šárecký okruh podvacáté

Rekonstrukce bitvy na Bílé Hoře 1620

Pražská vlastivěda

Vlastivědné vycházky

Seznamte se s vědou v ulicích Prahy 6

13. ročník Author pražská 50

Tomíčkův memoriál nabídne souboj vítězů

Dukla bojuje v1. lize a láká fanoušky na Julisku

Zpěvačka Eva Pilarová vystavuje své Fotoobrázky

Tanečnice přivezly zlato

Kulturní odpoledne pro seniory

Dny seniorů nabídnou pestrý program první říjnový víkend

Poliklinika Pod Marjánkou má nová okna

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Rada řešila změny vúzemním plánu

V Šárce letos zazní Dalibor

Midibusová linka 216 nově obslouží oblast Baterií

Debatujte s radními na setkání

Zdraví i postižení si zasoutěžili v oboře Hvězda

Nechte se inspirovat

TSK zahájila čištění ulic

Desátý Ladronkafest má nabitý program

Opět více míst v mateřských školách

Tonda projel stanicí Petřiny, Adéla je mu v patách

Praha 6 stavět na Vítězném náměstí nebude

Rekonstrukce Terronské jde do finiše

Flétny z Prahy 6 koncertovaly v USA

Tonda projel stanicí Petřiny, Adéla je mu v patách

Stavba metra během prázdnin neubrala na tempu. Plnoprofilový razicí štít „Tonda“, který od dubna razí nový úsek trasy metra A z Vypichu do Dejvic, dosáhl stanice Petřiny a má za sebou téměř půl kilometru vyraženého tunelu. V patách je mu druhý razicí štít „Adéla“, který je zhruba v polovině trasy a na Petřiny dorazí v polovině září. 

„Práce na prodloužení metra A pokračují podle plánu. Čtyři nové, bezbariérové stanice metra zajistí dopravní obslužnost pro devadesát tisíc obyvatel v přímé docházce, ve spádové oblasti budou pokryty potřeby asi sto osmdesát tisíc potenciálních cestujících,“ vypočetl primátor Bohuslav Svoboda.

V průběhu prací se potvrdila správná volba zvolené technologie TBM-EPB, tedy plnoprofilovými razicími štíty. „Ražba prvního úseku tunelů do stanice Petřiny pro nás byla obdobím, kdy se všichni účastníci seznamovali s nově použitou technologií. Ražba probíhala v poměrně obtížné geologii dvou rozdílných geologických vrstev jílovců a pískovců. I přes tyto náročné podmínky jsme dosáhli rychlost ražby až 19.5 m za den,“ uvedl Ing. David Cyroň, vedoucí projektu TBM ze společnosti Metrostav. Za strojem pak zůstává prakticky hotový tunel, do kterého budou po dokončení ražby položeny koleje a celá technologie provozu metra. Všechna provedená kontrolní měření prokázala, že zvolená metoda je šetrná k povrchové zástavbě a umožňuje bezpečnou ražbu i ve složitých geologických podmínkách.

Ze stanice Petřiny bude štít pokračovat s ražbou směrem ke stanici Veleslavín, kde se očekává prorážka přibližně na konci roku 2011. V srpnu také proběhlo slavnostní zahájení ražeb přímo stanice Veleslavín. Stanice je ražena novou rakouskou tunelovací metodou NRTM, která slouží rovněž při budování dvoukolejných tunelů z Vypichu do Motola a odstavných kolejí. Po ražbě stanice dorazí razicí štít TBM, který stanicí projede.  

Peníze od města, pak od EU

Za prodloužení metra A zaplatí hlavní město celkově více jak dvacet jedna miliard korun. Radní hlavního města v srpnu souhlasila s navýšením městského rozpočtu v kapitole doprava ve výši 1 miliardy 550 milionů korun a poskytnutím dotace dopravnímu podniku na financování prodloužení trasy metra A. Uvolnění peněz musí ještě schválit městské zastupitelstvo. „Peníze je nutné poskytnout k tomu, aby bylo možné plynule pokračovat ve výstavbě. Zároveň se otevře cesta k získání peněz z Evropských fondů, jejichž čerpání je podmíněno předfinancováním ze strany hlavního města,“ konstatoval první náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Karel Březina.

Město by ze svých zdrojů mělo zaplatit přibližně 11,6 miliardy, z evropských fondů by mělo dostat zhruba 9,5 miliardy korun. Praha je zcela odkázána na vlastní finanční prostředky, nikoliv na stát, což je v evropském měřítku raritou. „Uděláme vše proto, abychom realizaci strategických investičních akcí udrželi,“ řekl primátor. Šestikilometrovým úsekem by se měli první cestující svézt v roce 2014. Ražba všech tunelů by měla být hotova na přelomu let 2012 a 2013. 


Prorážku posledních metrů s napětím čekali hlavně pracovníci Metrostavu. Více fotografií si lze prohlédnout v informačním středisku prodloužení metra v ulici K Lánu 2 každé úterý od 14 do 18 hodin.             Foto: Josef Husák, Metrostav 


Prorážku do stanice sledovali i zástupci města a Prahy 6. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz