www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201107.pdf
(formát PDF, velikost 4.7 MB)

Lidé si prohlédli, jak vznikají tunely pro metro

Zastávek na znamení je od prázdnin více

Letní změny v dopravě

Nejčastější dotazy ke změně Tarifu PID od 1. 7. 2011

Škola Petřiny-sever oslavila padesátku

Umělecká škola opravuje zahradu pro koncerty

Domov sv. Karla Boromejského pomáhá 15 let

Surrealismus v letohrádku

Zasněte se v Písecké bráně

Běhali pro školu v Africe

Festivaly hrají pro charitu

Pohár Prahy 6 má po letech nového vládce

Aukce podpořila Bariéry

Granátová jablka pro postižené

Informace k bezplatné přepravě MHD od 1. července

Aby i ostatní měli vašeho psa rádi

Poznávejte cizí kraje

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 sečetla účet za loňský rok

Městská část přispěla sportovním klubům

Praha 6 chce parkovací zóny, magistrát konečně souhlasí

Lidé uctili památku Heliodora Píky

Kam s dětmi o prázdninách? Otevřeny jsou školky, pro školáky školní hřiště

Zastupitelé jednali o správě aktiv

Divadlo v angličtině utužuje znalosti jazyka

Excelentní školy jsou dvě

Videopohlednice z Prahy 6 opět bodovala

Úspěšní žáci vyhrávají soutěže i pomáhají druhým

Vokovice mají nový parčík

Na Puškinově náměstí by mohla stát básníkova socha

103 let oslavili dva občané Prahy 6

Škola Petřiny-sever oslavila padesátku

Velkolepou zahradní slavnost uspořádala ke konci roku ZŠ Petřiny-sever ke svým padesátinám. Sešli se na ní rodiče, absolventi školy, bývalí zaměstnanci a hosté z radnice, kteří sledovali vystoupení dětí ze všech tříd.

Celá slavnost se nesla ve znamení 50. výročí školy. 29. srpna roku 1961 se poprvé slavnostně otevřely prostory nové petřinské školy. Na devět stovek dětí z tehdy mladého sídliště zaplnilo 28 tříd. Ve škole se v prvních letech učilo na směny a ve třídách se učilo až 40 žáků. Pro srovnání dnes školu navštěvuje 448 dětí ve 20 třídách. Za 50let prošlo proměnou zaměření školy, výuka, způsoby práce s dětmi, celkový duch školy. Díky generální rekonstrukci financované Prahou 6 se změnil se její vnější i vnitřní vzhled, i když některá zákoutí určitě v pamětnících vyvolají vzpomínky. Dnes škola dětem nabízí na prvním stupni program Začít spolu a od 6. tříd výtvarné zaměření. Začít spolu i rozšířená výuka výtvarné výchovy a uměleckých řemesel jsou nosnými programy školy.

Na letošní květnovou slavnost dorazilo více než 600 návštěvníků. Nechybělo tradiční loučení žáků 9. tříd a vítání budoucích prvňáčků, které je dojemným okamžikem i pro diváky. Na pódiu diváci přivítali starostku Marii Kousalíkovou, radního pro školství Ondřeje Balatku a herečku Gabrielu Vránovou – představitelku paní učitelky Hajské ze seriálu My všichni školou povinní, který se ve škole natáčel v80. letech. Na své působení ve funkci ředitelky školy mile zavzpomínala předposlední ředitelka Helena Pekařová. Diváci zhlédli bohatý program akademie. Následovala aukce obrazů z tvorby mladých výtvarníků a dvě poetické módní přehlídky, kterým vévodil především lehký snový materiál, slova básníka a podmanivá hudba.

Program oslav pokračuje i po prázdninách. Vedení školy zve všechny zájemce, absolventy, bývalé zaměstnance, rodiče a žáky 20. září od 9 do16 hod. na Den otevřených dveří. Škola bude otevřena pro všechny, kteří budou mít zájem nahlédnout do jejího života i historie. Vystaveny budou školní kroniky, fotografie, práce dětí, chystá se promítání filmů o škole. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz