www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201107.pdf
(formát PDF, velikost 4.7 MB)

Lidé si prohlédli, jak vznikají tunely pro metro

Zastávek na znamení je od prázdnin více

Letní změny v dopravě

Nejčastější dotazy ke změně Tarifu PID od 1. 7. 2011

Škola Petřiny-sever oslavila padesátku

Umělecká škola opravuje zahradu pro koncerty

Domov sv. Karla Boromejského pomáhá 15 let

Surrealismus v letohrádku

Zasněte se v Písecké bráně

Běhali pro školu v Africe

Festivaly hrají pro charitu

Pohár Prahy 6 má po letech nového vládce

Aukce podpořila Bariéry

Granátová jablka pro postižené

Informace k bezplatné přepravě MHD od 1. července

Aby i ostatní měli vašeho psa rádi

Poznávejte cizí kraje

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 sečetla účet za loňský rok

Městská část přispěla sportovním klubům

Praha 6 chce parkovací zóny, magistrát konečně souhlasí

Lidé uctili památku Heliodora Píky

Kam s dětmi o prázdninách? Otevřeny jsou školky, pro školáky školní hřiště

Zastupitelé jednali o správě aktiv

Divadlo v angličtině utužuje znalosti jazyka

Excelentní školy jsou dvě

Videopohlednice z Prahy 6 opět bodovala

Úspěšní žáci vyhrávají soutěže i pomáhají druhým

Vokovice mají nový parčík

Na Puškinově náměstí by mohla stát básníkova socha

103 let oslavili dva občané Prahy 6

Nejčastější dotazy ke změně Tarifu PID od 1. 7. 2011

  • Je mi 70 a více let. Budu také potřebovat opencard?
  • Mému dítěti je mezi 6 a 10 lety. Mění se pro něj při cestách po Praze něco?
  • Co mám udělat, abych jezdil po Praze zdarma od 1. 7. 2011? (10–15 nebo 65–70let)
  • Odkdy a kde si mohu nahrát aplikaci na opencard, abych mohl jezdit zdarma?
  • Co když si nestihnu opencard pořídit? Dostanu i přesto v Praze slevu?
  • Je mi mezi 60 a 65 lety. Mohu dál jezdit po Praze se slevou?
  • Budu-li jezdit po Praze zdarma, co potřebuji za jízdenky při cestě mimo Prahu?
  • Může si opencard pořídit i mimopražský zájemce nebo cizinec?
  • Kolik stojí vydání opencard a jak dlouho to trvá?
  • Kde a jak půjde vrátit nevyužité jízdenky?

Je mi 70 a více let. Budu také potřebovat opencard?

Ne. Pro osoby starší 70 let se nic nemění, pro bezplatné cestování postačí i nadále občanský průkaz nebo identifikační průkazka PID, která dokladuje váš věk. Pokud však chcete jezdit po Praze zdarma také ve vlacích PID, potřebujete opencard s nahranou aplikací Senior 70+, která stojí 20 Kč na 4 roky.

Mému dítěti je mezi 6 a 10 lety. Mění se pro něj při cestách po Praze něco?

Ne. Pokud prokáže věk jakoukoli průkazkou ověřenou vydavatelem, na které bude jméno, datum narození a fotografie, jezdí po Praze i nadále zdarma. Prokazovat se samozřejmě může i pomocí opencard s nahranou tarifní kategorií.

Co mám udělat, abych jezdil po Praze zdarma od 1. 7. 2011? (10–15 nebo 65–70let)

Lidé, kteří mají nově nárok na bezplatnou přepravu, budou potřebovat opencard s nahranou aplikací, která stojí 120 Kč splatností max. 6 let. Je tedy nejdříve nutné zažádat o opencard (pokud ji už nemáte) a poté si na ní nechat nahrát příslušnou aplikaci na kterémkoli místě, kde se prodává elektronické jízdné PID.

Odkdy a kde si mohu nahrát aplikaci na opencard, abych mohl jezdit zdarma?

Novou aplikaci pro bezplatnou přepravu pro děti od 10 do 15 let a pro seniory od 65 do 70 let na území Prahy si bude možné nahrát od 20. června 2011 na kterémkoli místě s prodejem elektronického jízdného PID (zejména ve stanicích metra). Před tímto datem není možné tuto aplikaci na opencard nahrát.

Co když si nestihnu opencard pořídit? Dostanu i přesto v Praze slevu?

Bezplatná přeprava pro děti od 10 do 15 let a pro seniory od 65 do 70 let je podmíněna vlastnictvím opencard s nahranou příslušnou aplikací. Pokud ale dítě prokáže věk jakoukoli jinou průkazkou se jménem, fotografií a datem narození (nebo senior „průkazkou PID“), zaplatí pouze poloviční jednotlivé jízdné. Pokud však nedoloží věk ani tímto způsobem, nárok na žádnou slevu nemá a zaplatí plnocenné jízdné.

Je mi mezi 60 a 65 lety. Mohu dál jezdit po Praze se slevou?

Ano. Pro seniory mezi 60 a 65 lety se ohledně prokazování slev nic nemění. Pokud se prokážou „průkazkou PID“ nebo aplikací „průkazka PID“ na opencard, jezdí po Praze za poloviční jednotlivé jízdné. S opencard si lze kupovat i předplatní kupony za sníženou cenu.

Budu-li jezdit po Praze zdarma, co potřebuji za jízdenky při cestě mimo Prahu?

Bezplatná přeprava je v mimopražských tarifních pásmech umožněna pouze dětem do 6 let a seniorům nad 70 let (těm jen v autobusech). Kdo jezdí zdarma jen po Praze a chce jet vlakem PID nebo příměstským autobusem za její hranice, musí si dokoupit jízdenku pro příslušný počet vnějších tarifních pásem.

Může si opencard pořídit i mimopražský zájemce nebo cizinec?

Ano, vydání opencard není podmíněno ani trvalým bydlištěm, ani státním občanstvím.

Kolik stojí vydání opencard a jak dlouho to trvá?

Vydání osobní opencard je i nadále bezplatné. Standardní doba pro zpracování žádosti a výrobu je cca 14 dní. Pokud na její vydání spěcháte, můžete si kartu pořídit na počkání (poplatek za expresní vydání karty je 250 Kč).

Kde a jak půjde vrátit nevyužité jízdenky?

Nevyužité již neplatné jednotlivé jízdenky PID se budou zpětně vykupovat v budově Centrálního dispečinku v ulici Na Bojišti 5, Praha 2 (hala v přízemí, přepážka číslo 9), a to až do konce roku2011.

Více informací o novinkách v Tarifu PID najdete na www.ropid.cz, www.opencard.cz nebo www.dpp.cz

Zdroj: Ropid

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz