www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201105.pdf
(formát PDF, velikost 5.5 MB)

Poliklinika dál slouží lidem a nabízí lékařskou péči

V Písecké bráně vyhnali zimu a oslavili velikonoční svátky

Obnova klášterních zahrad pokračuje, hotovo bude na jaře

Studio Minaret oslaví 15 let premiérami

Vlastivědné vycházky

Pražská vlastivěda

Žáci HC Hvězda jsou mistři

Nejlepší florbal hrají Střešovice

Bambiriáda pro volný čas

Divadelní festival Teatrucho v KC Kaštan 19. až 21. května

Přednášky v Písecké bráně představí neznámé umělkyně

Populární loutka Hurvínek slaví 2. května 85. narozeniny

Seriálová škola Petřiny – sever slaví 50. let své existence

Park v Thákurově ulici se uzavře

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Od zatčení Balabána uplynulo 70 let

Návštěva na radnici

Starostka Kousalíková navštívila seniory

Informace o velkých dopravních stavbách v Praze 6

Noční linka 515 obslouží i Bubeneč

Chcete spolurozhodovat s radnicí? Zasedněte ve výběrových komisích

Do Podbaby nepojedou tramvaje, kvůli rekonstrukci tratě

Čištění ulic jde těžko, řidiči nechtějí přeparkovat

Chcete likvidovat bioodpad? Přihlaste se o kompostér.

Otestujte novinky na Petynce

Gratulace mířily opět do domu seniorů, Marie Velingerová oslavila sto let

Návštěva na radnici

Nový velvyslanec Ruské federace J. E. Sergej Borisovič Kiselev navštívil radnici Prahy 6 a setkal se starostkou Marií Kousalíkovou.

Jde o tradiční povinnost podle diplomatického protokolu nových velvyslanců: při svém působení vnové zemi nejprve předají pověřovací listiny prezidentu republiky a poté navštíví starostu či starostku municipality, kde mají své sídlo.

Setkávání vedení radnice Prahy 6 a zástupců diplomatických misí v Praze 6 není však pouze zdvořilostním aktem. Už tři roky radnice realizuje projekt „Květiny pro charitu“, který je příkladem spolupráce samosprávy a diplomatických misí se sídlem v Praze 6. „Pomocí projektu se snažíme získat finanční prostředky na charitu, konkrétně pro Domov svaté rodiny, kde se řádové sestry starají o těžce nemocné spoluobčany,“ vysvětlila starostka Marie Kousalíková. „Péči okvětinové záhonyrealizujeme každý rok. Před třemi lety jsmenad vybranými záhony nabídli patronacijednotlivým velvyslanectvím.Záhony jsou pak sestaveny vnárodních barvách země. A právě díkytomu přispěla jednotlivávelvyslanectví na konto Domova svaté rodiny, dohromady částkou zhruba sto tisíc korun,“ vysvětlila starostka Marie Kousalíková. Vloňském roce se do projektu zapojilo patnáct velvyslanectví. Velvyslanectví Ruské federace má vsoučasnosti pod patronací záhon před hotelem Crown Plaza.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz