www.praha6.cz
email

Na Hanspaulce je na jaře živo

Základní škola Hanspaulka a její Klub rodičů mají napilno. Připravují jarní programy pro děti ve škole i pro veřejnost.

„Zatímco děti i rodiče chceme zapojit do projektu Čtení nuda není! na rozvoj čtenářské gramotnosti, dále připravujeme Noc sAndersenem ve školní knihovně a po roce opět sázíme semínka vprojektu Stromy pro Afriku, nezapomínáme ani na veřejnost,“ říká ředitelka Marie Pojerová.

Pro všechny zájemce škola pořádá sérii besed Podvečery vlavicích. Další se bude konat 6. dubna a nabízí téma „Praktické náměty pro zdravý životní styl“. Vkvětnu se bude besedovat o hanspaulských vilách z1. republiky. Poslední dubnovou sobotu 30. 4. se tradičně koná Hanspaulské dovádění, na kterém si mohou rodiče sdětmi zasportovat, zahrát a pobavit se.

„Současně vyhlašujeme pro všechny zájemce ve stejný den 10. ročník fotbalového turnaje Hanspaulcup, který pořádáme ve Sportovním areálu Hanspaulka,“ zve ředitelka.

Vpátek 13. května pořádá Klub rodičů vhotelu Praha čtvrtý Hanspaulský společenský večer. Ktanci i poslechu hraje Beatles Revival Band a Horváth Band. Informace vždy na www.zshanspaulka.cz a vaktualitách www.praha6.cz

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz