www.praha6.cz
email

Břevnovem prošel 17. masopustní průvod

Strašidelný masopustní průvod vúnoru prošel za všeobecného veselí Bělohorskou ulicí.

Masopustním maskám udělila právo kradovánkám a tanci starostka Marie Kousalíková. Za zvuku harmoniky a kejklířů ze spolku Roztoč se průvod vydal kbřevnovskému klášteru, kde byla podle masopustní tradice pochována basa, a nastal čas půstu. Před ním si ještě účastníci průvodu pochutnali na jitrnicích, jelitech a chlebu se sádlem acibulí. Pořadatelé zbřevnovského spolku živnostníků ocenili nejkrásnější dětské strašidelné masky.


První cenu vyhrál malý Matyáš, který byl od pravého upíra k nerozeznání.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz