www.praha6.cz
email

ZŠ Červený vrch ulovila titul nejhezčí školy

Soutěž o nejkrásnější školu Prahy 6 vyhrála Základní škola Červený vrch. V anketním hlasování na internetu získala během půl roku 578 hlasů ztéměř třech tisíc.

Ocenění „Škola mého srdce“ si od starostky Marie Kousalíkové převzali všichni školáci, kteří se shromáždili před školou. „Přeji vám, abyste i na-dále tvořili takovýto skvělý celek – škola – žáci – učitelé. Krása školy totiž spočívá právě v jejích žácích. A není nic smutnějšího, nežli škola bez dětí,“ řekla starostka.
Radní pro školství Balatka slíbil, že vpříštím roce se o titul nejkrásnější školy bude mít možnost znovu ucházet všech patnáct šestkových škol.
Slavili den matematiky

Žáci devátých tříd využili slavnosti a předali mladším spolužákům ceny za účast vmatematické soutěži, kterou pro ně uspořádali ke Světovému dni matematiky. Ten připadá na 1. března. Pro spolužáky z 5. tříd připravili množství nejrůznějších úloh a hádanek, vybrali 15 nejzajímavějších, připravili hodnocení úloh a bodování obtížnosti. Soutěže se zúčastnilo celkem 74 páťáků. Nejlepší žáci byli odměněni diplomem a sladkostí. „Matematika je často považována za obtížný a nezajímavý předmět. Naše děti ukázaly, že si sní dokážou poradit a je pro ně i zábavou,“ řekla ktomu ředitelka školy Jana Matoušová.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz