www.praha6.cz
email

Jaro rozproudilo mladým sportovcům krev

Ve třetím čtvrtletí školního roku uspořádal Dům dětí a mládeže Praha 6 ve spolupráci s OR AŠSK ČR (okresní rada asociace školních sportovních klubů ČR) a některými školami obvodní kola soutěže v halové kopané – futsalu, basketbalu chlapců a dívek, šplhu, sportovní gymnastice, vybíjené dívek (viz čl. O putovní pohár) a přespolním běhu.

Futsalu se zúčastnilo 16 družstev. Školy byly rozlosovány do čtyř skupin, v nichž se hrálo systémem každý s každým. Vítěz postupoval do finále. Ve sportovní hale Skandinavia v Ruzyni hostila domácí ZŠ T. G. Masaryka ve dvou skupinách čtyři školy z Řep a po jedné z Břevnova, Dejvic a Dědiny. Obě skupiny vyhrály školy z městské části Řepy. V nebušické hale se utkala dvě družstva ze tří škol z Petřin a po jedné z Bubenče, Střešovic, Dejvic a své reprezentanty zde měly i Lysolaje a Nebušice.

Ve finálovém klání, které se hrálo stejným systémem jako skupiny, získala domácí ZŠ Nebušice 3. místo. Vítězství a pohár získala ZŠ Španielova, druzí byli fotbalisté ZŠ Jana Wericha a čtvrtí žáci ZŠ Petřiny-sever.

V basketbalu sehráli obvodní kolo chlapci 6. 3. v armádním tělovýchovném centru v Ruzyni. Čtrnáct družstev bylo nasazeno do tří skupin. Ráno byly zahájeny zápasy všech skupin současně na třech hřištích. Skupiny i finále se hrálo opět systémem každý s každým. Ve skupině A byli nasazeni favorité, a proto postupovala prvá dvě družstva. Ve skupině B se stejně jako ve futsalu utkali o postup žáci ZŠ Španielova a Socháňova. Tentokrát byla úspěšnější Socháňova, která vybojovala postup a ve finále obsadila třetí místo. Ve skupině C svedly napínavý boj o postup ZŠ Jana Wericha a Dědina. Prvně jmenovaná vyhrála 11 : 10 a ve finále obsadila čtvrté místo. Favorité ze skupiny A, ZŠ Petřiny-jih, potvrdili své kvality, když vyhráli nejen skupinu, ale i celý turnaj a získali tak putovní pohár děkana FTVS UK. Zároveň náš obvod reprezentovali v dubnovém městském finále. Druhé místo ve skupině A a zároveň v celém turnaji a putovní pohár OR AŠSK Prahy 6 získali žáci ZŠ Pod Marjánkou.

Děvčata sehrála turnaj OK ve dvou tělocvičnách ZŠ Socháňova v Řepích 27. 3. Sedm družstev hrálo ve dvou skupinách každý s každým a první dvě družstva postoupila do finálové skupiny. V té oplatila děvčata ze ZŠ Petřiny-jih loňskou porážku družstvu ze ZŠ Pod Marjánkou a vyměnila se tak v držení putovních pohárů. Vítězná ZŠ Petřiny-jih získala pohár děkana FTVS UK, druhá pak putovní pohár OR AŠSK ČR.

Soutěž ve šplhu proběhla v den vstupu ČR do NATO, tedy 12. 3., a to na ZŠ Dědina. Tentokrát se na jejím uspořádání a hladkém průběhu podíleli nejen žáci této školy, ale i studentky pedagogické školy z Prahy 6, vyšší tělovýchovné školy Palestra a učitelé a trenéři ze základních škol, DDM a Sokola. Ceny a pohár náčelnictva ČOS dětem předával místostarosta Prahy 6 J. Vihan, přičemž pohár nejúspěšnější školy si odnesla ZŠ Španielova. O dva dny později proběhlo v gymnastickém centru na Dlabačově klání sedmi škol z Prahy 6 a jedné z Prahy 8 o postup do republikového finále ve sportovní gymnastice. Právo reprezentovat Prahu si vybojovaly dívky ZŠ Španielova a chlapci ZŠ Marjánka. Blahopřejeme.

Zdena Rychterová

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz