www.praha6.cz
email

Ples Prahy 6 vydělal na charitu a připomenul uplynulé ročníky

20. reprezentační ples Prahy 6 se konal v únoru tradičně v hotelu Pyramida. Pořádal jej Nadační fond Vincentinum za podpory Prahy 6 a kromě zábavy podpořil charitu, jak je na plese léta tradicí.

„Ples byl zcela vyprodán a konstatovali jsme značné snížení věkového průměru hostů. A to přesto, že jsme se tentokrát – vzhledem ke kulaté pořadové číslici – snažili o jakési připomenutí prvních ročníků,“ radovala se za fond Vincentina Alena Svobodová. Podařilo se to především ve výběru předtančení a též při půlnočním vystoupení Pavla Bobka, který byl již protagonistou 1. plesu v roce 1992.Součástí plesu byla již tradiční aukce uměleckých předmětů, která je zajímavá nejen pro ty, které se jí aktivně účastní. Vydražena byla krásná díla především umělců žijících na Praze 6. „Výtěžek z dražby nám pokaždé umožní převést peníze na účty nejúžasnějších charitativních domů, sídlících na Praze 6 a pomáhajících starým či postiženým spoluobčanům v jejich záslužné činnosti. Tento rok bude převedena částka padesát tisíc korun Domovu svatého Karla Boromejského v Řepích,“ doplnila Alena Svobodová.

Plesu se zúčastnila řada hostů v čele s bývalým dlouholetým starostou Prahy 6 a nyní ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou. Zatančit si přišel senátor Petr Bratský i Marie Kousalíková, která v té době ještě jenom tušila, že se stane budoucí starostkou Prahy 6.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz