www.praha6.cz
email

Letos bude k dispozici méně velkoobjemových kontejnerů

Velkoobjemových kontejnerů pro odložení objemného odpadu a nepotřebných věcí bude letos méně a budou přistaveny později, než byli lidé zvyklí. Na přistavování kontejnerů, které z rozpočtu hlavního města organizuje odbor ochrany životního prostředí magistrátu, je letos přiděleno méně peněz.

Kvůli schvalování rozpočtu města až v únoru se zpozdilo i určení termínů a stanovišť pro velkoobjemové kontejnery. Již nyní je ale jasné, že z letošního rozpočtu jich bude možné v Praze 6 přistavit mnohem méně. „Méně peněz dostaly především městské části, které mají dostatečný počet sběrných dvorů,“ uvedla Dana Charvátová, vedoucí odboru životního prostředí Prahy 6. Vloni bylo přistaveno 774 kontejnerů, letos to vypadá zhruba na poloviční počet. „Snažíme se s magistrátem ještě jednat,“ uvedla Charvátová.

Městská část přistavuje dvakrát ročně v rámci jarního a podzimního úklidu velkoobjemové kontejnery z vlastních peněz. I těch bude kvůli úsporám v obecním rozpočtu méně, z loňských dvou milionů korun je na rozmístění kontejnerů přiděleno méně o 380 tisíc korun. Kromě počtu kontejnerů se sníží i počet stanovišť z 80ti na 59. Velkoobjemové kontejnery v rámci jarního úklidu budou přistavovány od 9. dubna do 16. května.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz