www.praha6.cz
email

Poděkování hlídce místního oddělení policie

Za představenstvo Bytového družstva Václavkova 28–30 a všechny družtevníky děkujeme zasahující hlídce ve složení nstržm. P. Kučerský a nstržm. L. Šmolík. Oba nadstrážmistři prokázali svou pomocí nad rámec svých povinností, že se na policii můžeme spolehnout. 

Za účasti hasičů musel být 1. ledna násilně otevřen byt ve 4. patře, ze kterého masivně prosakovala voda do dolních pater a majitelka bytu se neozývala a nebyla dostupná ani na mobilním telefonu. Po odjezdu hasičů jsme hlídku poprosili o možnost částečně byt vysušit, odstranit prosakující vodu a zabránit dalším škodám na majetku nejen nepřítomné majitelky, ale i na bytu, který se nachází pod ním. Hlídka nám před zapečetěním bytu nejen vyhověla, ale aktivně pomáhala s odstraňováním škod, ačkoliv zde strávili několik hodin. Ještě jednou za představenstvo BD i jménem majitelky postiženého bytu děkujeme.

Za představenstvo družstva Ing. Alena Medunová

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz