www.praha6.cz
email

Velvyslanci pozvedli číše

Novoroční číše vína se zástupci velvyslanectví sídlících v Praze 6 je tradiční společenskou akcí, kterou začátkem roku organizuje v Pelléově vile radnice Prahy 6. Pozvání na „glass of wine“ s odcházejícím starostou Tomášem Chalupou přijalo 53 velvyslanců či chargé d´affaires ze států všech kontinentů.

Starosta Chalupa podtrhl význam pravidelných novoročních setkání, které letos radnice uspořádala již posedmé. Poděkoval za možnost vzájemných poznání a zajímavých rozhovorů a ocenil, že zásluhou široké účasti velvyslanců a zástupců zastupitelských úřadů se tato setkání stala tradicí a příjemným přivítáním nového roku.

Za přítomné velvyslance se řeči ujal nejdéle sloužící přítomný velvyslanec, J. E. Fabio Pigliapoco z Itálie, který ocenil práci odstupujícího starosty nejen pro obyvatele Prahy 6, ale i pro instituce včetně ambasád. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz