www.praha6.cz
email

Pohár Prahy 6 prověřuje zdatnost školáků

Soutěže mezi základními školami Prahy 6 a 17 o Pohár Prahy 6, které organizuje Dům dětí a mládeže, jsou v plném proudu. Jenom v lednu se konaly soutěže v přehazované, v šachu a ve šplhu. V únoru se rozehrají turnaje ve futsalu a v basketbalu.

Soutěž ve šplhu hostila ZŠ Dědina a spolupořádala Česká obec sokolská. Zúčastnilo se jí na 250 dětí ze všech ročníků základních škol. Děti na prvním stupni šplhaly po tyči, starší chlapci pak po laně a ti nejstarší po laně bez přírazu. V celkovém hodnocení byla nejúspěšnější ZŠ Petřiny-jih, druhá škola J. Wericha z Prahy 17 a třetí škola T. G. Masaryka z Ruzyně. V přehazované zabodovala ZŠ Pod Marjánkou, druhá skončila pořadatelská škola E. Destinnové, třetí škola Petřiny-jih.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz