www.praha6.cz
email

Školáci si připomněly jak pomáhat

Během prvního listopadového pátku proběhl na ZŠ Petřiny-sever ,,akční den“ pro žáky 7. a 9. tříd. Za účasti hasičů hasičské záchranné služby hl. m. Prahy, záchranářů a městské policie se děti naučily poskytovat první pomoc a poznaly, jak se chovat v krizových situacích. Příjemným zpestřením byly ukázky práce se služebními psy, kteří se ihned stali miláčky všech přítomných.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz