www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201011.pdf
(formát PDF, velikost 3.5 MB)

Volby vPraze 6 vyhrála ODS

Dětské kresby zaplnily bránu

Přínosem pro architekturu je náměstí a dům pro seniory

Zahrada Mülerovy vily má zahraniční cenu

Lidé se mohou podívat, proč třídit odpad

Slavné vily v knihovně

Chemie kolem nás

Vlastivědné vycházky

Ověřte si, zda jezdíte bezpečně

Rallye pojede večerní Prahou

Seniory přitahují počítače

Obnošené oblečení lze darovat

Cvičení pro seniory má další tělocvičnu

Knihovna na Dědině příští rok

28. října se slaví vznik ČSR, děti však mají prázdniny

Vznik Československa připomíná výstava

Sedmnácté břevnovské posvícení bylo veselé

Hanspaulský park má základní kámen a velké ambice

Koho lidé zvolili za své zastupitele

Pražské zastupitelstvo v novém složení

Senátorem je Petr Bratský

S novým senátorem po volbách

Tomáš Chalupa: „Chci tým šestkových srdcařů“

Podchod z Hradčanské není a zatím nebude

Stavba metra i dále omezí provoz na Evropské

Sníh z ulic opět uklidí sněhová pohotovost

Farmářské trhy vystřídají trhy vánoční

Nová autobusová linka 206 vede přes Dědinu do Šestky

Oslavili ulici bez aut

Školka „Stonožka“ se otevřela a má plno

Vokovice mají malé náměstí s fontánou

Z náměstí je romantický park

Opravené škole Interbrigády je 50 let

Fotografie pro Leontinku

Lidé se mohou podívat, proč třídit odpad

Světem recyklovaného odpadu provede veřejnost a především školní mládež výstava Brána recyklace II, která je instalována v nových výstavních prostorách Prahy 6 v přízemí Skleněného paláce.

Expozice je tvořena téměř stovkou výrobků vyrobených z recyklovaných materiálů – od těch nejběžnějších, jakými jsou toaletní papír nebo noviny, přes ty méně známé, jako jsou například pera z recyklovaných PET lahví až po neobvyklé, jako je zápisník z tištěných spojů nebo penál vyrobený z plachty nákladního automobilu. Výstava mapuje koloběh odpadů od jejich vzniku přes recyklaci až po užití recyklovaných materiálů v běžném životě. Každé dopoledne zde probíhá školící program pro děti ze základních škol, které se o nakládání s odpady dozvídají ještě něco více. Výstava potrvá do 11. listopadu a je pro veřejnost zdarma otevřena každý všední den od 10 do 19 hodin.

Praha 6 třídí

Velkou pozornost tříděnému odpadu věnuje i Praha 6 a její obyvatelé. Na jejím území je rozmístěno na 256 stanovištích téměř tisíc nádob na separovaný odpad. Z některých stanovišť se odpad sváží denně. Jako jedna z prvních obcí Praha 6 začala s instalací podzemních kontejnerů tam, kde klasické nádoby nepůsobí esteticky nebo zabírají místo.

Praha 6 má navíc šest sběrných dvorů, což je nejvíc ze všech městských částí. Odevzdaný odpad představuje ročně 20 tisíc kubíků odpadu. Pravidelně jsou na území šestky rozmisťovány velkoobjemové kontejnery, které jsou částečně hrazeny magistrátem a částečně Prahou 6. Letos Praha 6 financovala umístění 550 kontejnerů.

Výstavu spolu s dětmi z 4.D ZŠ Emy Destinnové zahájil místostarosta Jan Záruba. Děti nejvíce překvapilo, že z recyklovaných materiálů například jsou i značkové sportovní tašky.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz