www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201011.pdf
(formát PDF, velikost 3.5 MB)

Volby vPraze 6 vyhrála ODS

Dětské kresby zaplnily bránu

Přínosem pro architekturu je náměstí a dům pro seniory

Zahrada Mülerovy vily má zahraniční cenu

Lidé se mohou podívat, proč třídit odpad

Slavné vily v knihovně

Chemie kolem nás

Vlastivědné vycházky

Ověřte si, zda jezdíte bezpečně

Rallye pojede večerní Prahou

Seniory přitahují počítače

Obnošené oblečení lze darovat

Cvičení pro seniory má další tělocvičnu

Knihovna na Dědině příští rok

28. října se slaví vznik ČSR, děti však mají prázdniny

Vznik Československa připomíná výstava

Sedmnácté břevnovské posvícení bylo veselé

Hanspaulský park má základní kámen a velké ambice

Koho lidé zvolili za své zastupitele

Pražské zastupitelstvo v novém složení

Senátorem je Petr Bratský

S novým senátorem po volbách

Tomáš Chalupa: „Chci tým šestkových srdcařů“

Podchod z Hradčanské není a zatím nebude

Stavba metra i dále omezí provoz na Evropské

Sníh z ulic opět uklidí sněhová pohotovost

Farmářské trhy vystřídají trhy vánoční

Nová autobusová linka 206 vede přes Dědinu do Šestky

Oslavili ulici bez aut

Školka „Stonožka“ se otevřela a má plno

Vokovice mají malé náměstí s fontánou

Z náměstí je romantický park

Opravené škole Interbrigády je 50 let

Fotografie pro Leontinku

Stavba metra i dále omezí provoz na Evropské

Výluka tramvajového provozu od Bořislavky po Divokou Šárku 1. listopadu skončila. Omezení provozu na Evropské pro auta pokračuje. Fronty aut jen tak nezmizí.

„Provoz na Evropské se bude více či méně omezovat po dobu stavby, tedy zhruba tři roky. Také výluka tramvají se bude během stavby několikrát opakovat,“ upozorňuje Jan Prosr za sdružení dodavatelů stavby. V říjnu tak lidé prošli jakousi první zátěžovou zkouškou. Co čeká řidiče v souvislosti s výstavbou metra kolem Evropské třídy v listopadu?

Zklidní se situace v křižovatce s Horoměřickou, nicméně ještě do 15. listopadu bude zabrán vnější jízdní pruh Evropské ve směru z centra v prostoru před i za křižovatkou s ulicí Horoměřickou. Zde budou dokončeny poslední úseky přeložek inženýrských sítí napříč Evropskou.

Následně se začne rozšiřovat Evropská před objektem Uniqa o jeden jízdní pruh, který budou řidiči využívat v dalších fázích stavby, aby se zachoval provoz z centra ve dvou pruzích. V autobusových zálivech na ulicích Evropské a Horoměřické budou provizorní autobusová nástupiště. V přilehlých chodnících stále probíhají výkopy pro přeložky kabelů.

Ve Veleslavíně kolem křižovatky Evropská – Vokovická přetrvává zábor vnějšího jízdního pruhu Evropské ve směru do centra. Provoz je sveden do jednoho jízdního pruhu, to potrvá až do 24. února příštího roku. Důvodem je výstavba šachet ražené kanalizace v hloubce cca 13 metrů.

Objížďka na Evropskou
Částečně obnoven bude provoz mezi Veleslavínskou a Kladenskou ulicí, která byla dosud na tomto konci uzavřena. Doprava však bude svedena do jedné poloviny vozovky, a to pouze ve směru od železničního přejezdu po Veleslavínské do Kladenské, směrem k centru (viz plánek). Tudy povede objízdná trasa pro ty, kteří se autem chtějí dostat směrem z Petřin přes železniční koleje na Evropskou. Veleslavínkou ulici v úseku od Evropské po železniční přejezd bude možné projet pouze směrem na Petřiny. Tento stav potrvá do konce ledna příštího roku.

Znatelné omezení a pravděpodobně kolony způsobí zábor Vokovické ulice v krátkém úseku od křižovatky po nájezd na zastávku autobusu. Do 12. listopadu bude průjezdná střídavě pouze polovina vozovky.

Začátkem listopadu budou probíhat práce na přeložkách sítí v Adamově ulici, také vždy na jedné polovině.

 
Vizualizace: Metroprojekt, a.s.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz