www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201010.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Radnice vystavuje Perspektivy Prahy 6, hledá se budoucí tvář Ruzyně

Ladronkafest dodal inspiraci

Senioři mohou zahnat nudu při nových aktivitách

Tenisté z Aritmy sklízí úspěchy

Na „šestce“ se hraje fotbalová liga

Český junior triumfoval

El Niňo vstoupilo do Ligy mistrů porážkou

Aritma hostila fotbalové reprezentantky

ZUŠ Ch. Masarykové otevřela nové sídlo a slaví 50 let

Podzimní sezóna v Kaštanu

Unikátní výstava ukáže spojení města a dopravy

Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Vlastivědné vycházky

Posaďte se k Hurvínkovi

Evropská se stala alejí slavných osobností

Zámeček Kajetánka ožívá, zatím opravami

Mezi vynikajícími učiteli je letos více mužů

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 6 a hl. města Prahy

Volby do Senátu

Zastupitelé jednali naposledy, také o letišti

Farmářské trhy do půlky října každou sobotu

Zrakově postižení testovali naváděcí systém

Kolem Blanky je klid, dopravu nyní omezuje stavba metra

Lidé jsou v Praze 6 spokojení s pořádkem, ale ne s parkováním

Děti chodí do nové školky vedle školáků

Kaple sv. Michala je opět krásná

Dům J. Seiferta i A. Eliáše neminete bez povšimnutí

Nové dráhy testovali sportovní kmotři

Čestnými občany jsou letos zpěvačka a výtvarník

Můj drahý národ český neskoná… zpívala Libuše

Dominik Duka promluvil o církvi i o svém volném čase

Evropská se stala alejí slavných osobností

Devadesát nově vysazených platanů lemujících středový pás Evropské ulice je od září velkolepou přehlídkou slavných osobností. K výročí 90 let Prahy 6 stromy dostaly pojmenování po významných lidech, kteří v Praze 6 žili nebo jsou s ní spojeni svým dílem. Stromům pak požehnal převor břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek.

„Chtěli jsme dát Praze 6 dárek, který ji může zdobit dalších 90 let,“ uvedl nápad se stromy starosta Chalupa. „Symbolické pojmenování stromů je vyjádření úcty k lidem, kteří z Prahy 6 pomáhali tvořit výjimečnou městskou část,“ dodal. Pro výběr platanů rozhodlo to, že se do uličního prostředí hodí a nejsou alergenní jako lípy. Osobnosti jednotlivě starosta představil při slavnostním křtu. Těm, kteří se osobně dostavili, předal pamětní cedulku s číslem stromu. A takových bylo dost. Přišel čestný občan Gustav Mahler: „Mám hodně stromů a všechno jsou to lípy, tohle je můj první platan,“ řekl. Slavnost nevynechal grafik Jiří Anderle, pro kterého je strom velkou poctou. Připomněl, že v Africe, kterou často navštěvuje, je každý strom uctíván jako božstvo. Svého stromu si velmi váží i nová čestná občanka Prahy 6 zpěvačka Eva Pilarová. Přišel sochař Kurt Gebauer, ředitelka divadla Spejbla a Hurvínka Helena Štáchová. Prohlédnout si svůj strom přišel i v současnosti nejstarší šestkový občan Jiří Linhart, který je o 12 let starší než Praha 6. On měl čest sfouknout 90 svíček na dortu ve tvaru platanu. Starší než Praha 6 je i generál Tomáš Sedláček, čestný občan a nyní majitel platanu na Evropské. Ze Střešovic dorazil člen Sokola Václav Jágr, fotograf a amatérský kameran. Placku s číslem a jménem si převzal animátor a výtvarník Zdeněk Smetana.

Pojmenování pro stromy navrhovali sami občané, konečný výběr určila radniční komise. Díky projektu se objevila řada jmen lidí, kteří vykonali skutky hodné obdivu, ale jejich jména zůstala časem zapomenuta. Starosta Tomáš Chalupa za všechny jmenoval Jana Zelenku – Hajského, řídícího učitele v Liboci, odbojáře, který byl úzkým spolupracovníkem Jana Kubiše a Josefa Gabčíka, a s jehož pomocí se podařilo zorganizovat atentát na Heydricha. Po zradě kamaráda 17. června při zatýkání gestapem spáchal sebevraždu.

Platanovou alej dotváří informační systém, který vede při chodníku podél aleje. Stromy jsou označeny jmény a popisky abecedně od centra k letišti. V rámci křtu radnice vydala publikaci s životopisy šestkových obyvatel.


Výtvarník Zdeněk Smetana.


Čestný občan Zdeněk Mahler.


Narozeninový dort Prahy 6.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz