www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201010.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Radnice vystavuje Perspektivy Prahy 6, hledá se budoucí tvář Ruzyně

Ladronkafest dodal inspiraci

Senioři mohou zahnat nudu při nových aktivitách

Tenisté z Aritmy sklízí úspěchy

Na „šestce“ se hraje fotbalová liga

Český junior triumfoval

El Niňo vstoupilo do Ligy mistrů porážkou

Aritma hostila fotbalové reprezentantky

ZUŠ Ch. Masarykové otevřela nové sídlo a slaví 50 let

Podzimní sezóna v Kaštanu

Unikátní výstava ukáže spojení města a dopravy

Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Vlastivědné vycházky

Posaďte se k Hurvínkovi

Evropská se stala alejí slavných osobností

Zámeček Kajetánka ožívá, zatím opravami

Mezi vynikajícími učiteli je letos více mužů

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 6 a hl. města Prahy

Volby do Senátu

Zastupitelé jednali naposledy, také o letišti

Farmářské trhy do půlky října každou sobotu

Zrakově postižení testovali naváděcí systém

Kolem Blanky je klid, dopravu nyní omezuje stavba metra

Lidé jsou v Praze 6 spokojení s pořádkem, ale ne s parkováním

Děti chodí do nové školky vedle školáků

Kaple sv. Michala je opět krásná

Dům J. Seiferta i A. Eliáše neminete bez povšimnutí

Nové dráhy testovali sportovní kmotři

Čestnými občany jsou letos zpěvačka a výtvarník

Můj drahý národ český neskoná… zpívala Libuše

Dominik Duka promluvil o církvi i o svém volném čase

Zastupitelé jednali naposledy, také o letišti

Zastupitelé Prahy 6 se sešli naposledy v tomto volebním období. Stěžejním bodem jednání byla zpráva o hospodaření městské části za první pololetí, které skončilo přebytkem. Největší rozpravu pak vyvolal bod o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemků v Liboci a Ruzyni společnosti Letiště Praha.

Dvanáct menších pozemků, které se nacházejí v areálu letiště, jsou pro městskou část z hlediska praktického využití bezcenné. Smlouva o jejich budoucím prodeji zajišťuje případný rozvoj letiště, zároveň však dává městské části do rukou nástroj na ochranu zájmu občanů Prahy 6. „Podmínkou platnosti smlouvy je možnost regulovat provoz na letových drahách v případě, že by došlo na území naší městské části, jmenovitě pak Baby, ke zhoršení životního prostředí. Tedy zejména hluku,“ řekl krátce po schválení bodu zastupiteli starosta Tomáš Chalupa a dodal: „Naše podmínky jsou významné při hájení zájmů občanů, kterým by mohl rozvoj leteckého provozu zkomplikovat kvalitu života, pokud by nebyl kontrolován.“

Letiště má podle smlouvy za pozemky v budoucnu zaplatit 23,38 milionů korun. Tato cena je vyšší než jejich tržní hodnota. „Smluvní cena výrazně překračuje cenu v místě a čase obvyklou,“ sdělil tiskový mluvčí Prahy 6 Martin Šalek.

Diskuzi mezi zastupiteli vyvolala skutečnost, že na části prodávaných pozemků by měla v budoucnu ležet paralelní dráha. Podle zastupitele za KSČM Hrůzy by byl lepší dlouhodobý nájem pozemků místo prodeje. Zastupitelka za Stranu zelených Petra Kolínská navrhovala, aby se o pozemcích jednalo až po vydání vyhodnocení vlivu provozu nové dráhy na životní prostředí (EIA). Posudek EIA, který by měl být podle mluvčí Letiště Praha Michaely Lagronové hotov každým dnem, může plány na stavbu dráhy úplně zarazit. „Bude-li posudek negativní, pak dráha nebude,“ upozornil starosta.

Pokud by k její výstavbě nedošlo, bude prodej pozemků pro městskou část výhodný. Pokud by ale k výstavbě nové ranveje došlo a Letiště Praha by porušilo dohodu, může městská část regulovat letový provoz tak, aby co nejméně ovlivňoval životní prostředí na území Prahy 6. „Naší výhodou bude, že můžeme díky smlouvě upravovat provoz nad rámec státní správy,“ řekl Chalupa.

Zastupitelé také schválili finanční příspěvky na provoz dejvické městské knihovny, domovu sv. Karla Boromejského a Hospicu Štrasburk.

Na závěr jednání starosta Chalupa poděkoval všem zastupitelům napříč politickým spektrem za spolupráci a vyjádřil přesvědčení, že se během čtyř let Praha 6 změnila k lepšímu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz