www.praha6.cz
email

Pohlednice dětí z Prahy 6 vyhrála

Děti ze 4. A základní školy nám. Svobody si zahrály na filmaře a sklidily velký úspěch mezi konkurencí z celé republiky. Zvítězily v 9. ročníku celostátní soutěže Video pohlednice zmého města. Projekt, který musí být v angličtině, měl název Little Guides from Prague 6.

Úkolem dětí bylo natočit videosnímek namluvený vanglickém jazyce, ve kterém představí místo, ve kterém žijí. „Jelikož délka snímku byla omezená na tři minuty a děti nemohly představit všechna zajímavá místa vnašem městě, vybrali jsme jako dominanty Prahy 6 ruzyňské letiště, břevnovský klášter, letohrádek Hvězda, místodržitelský letohrádek ve Stromovce nazývaný „Zámeček“, oboru Stromovka, Národní technickou knihovnu a naši základní školu,“ říká jejich třídní učitelka Dana Švarcová. Snímek začíná na letišti, kde malí průvodci čekají na fiktivní přílet kamarádů zrůzných koutů světa a poté je seznamují se zajímavými místy Prahy 6. Slavnostní vyhlášení se konalo vkvětnu na ministerstvu školství, kde si děti převzaly za své dílo ceny a diplomy.

Vítězný snímek bude možné zhlédnout na http://www.dis.cz/videopohlednice/ a na Facebooku Prahy 6.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz