www.praha6.cz
email

Opravený park na Malém Břevnově bude mít hřiště

Zanedbaný park naMalém Břevnově je další zveřejných prostranství, které Praha 6 plánuje opravit a dát mu přívětivější tvář.

„Jedná se o rekonstrukci parkové plochy mezi ulicemi Moravanů a Slezanů,“ uvedl radní pro životní prostředí Jan Záruba. „Úpravy se dotknou jako u ostatních již rekonstruovaných parků zeleně, cest a nezapomněli jsme ani na hřiště pro děti,“ dodal.

Vparku, který sousedí smateřskou školou, se opraví cestní síť, doplní se lavičky a odpadkové koše a hlavně přibude koutek pro děti smoderními herními prvky. Vchod na dětské hřiště pak bude možný jak zparku, tak zmateřské školky. Odrušné ulice Bělohorská  park oddělí protihluková stěna zdřevěných palisád.

Jedním zdůvodů, proč Praha 6 přistoupila právě kobnově parku na Malém Břevnově, je skutečnost, že se vněm scházejí bezdomovci a hledají vněm útočiště i přes noc. Účelem úprav je park prosvětlit, a stím souvisí i úprava zelených ploch a dřevin. Projekt proto počítá sprořezy a kácením keřů i necelé dvacítky stromů. „Tyto budou nahrazeny novými, vhodnějšími stromy a keři,“ uvedl Záruba.

Vsoučasné chvíli je zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu řízení a probíhá stavební řízení. Zahájení prací se předpokládá vkvětnu a dokončení prací do konce tohoto roku.

„Do konce března, v období vegetačního klidu, dojde k potřebným úpravám dřevin podle rozhodnutí o kácení,“ uvedla Ludmila Baumová z odboru životního prostředí.
Za rekonstrukci parčíku na Malém Břevnově zaplatí městská část 5 milionů korun.


Park na Malém Břevnově bude mít po rekonstrukci dětské hřiště.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz