www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200912.pdf
(formát PDF, velikost 4.4 MB)

Dražba vánočních stromků podpořila LDN v Praze 6

Bezpečněji přes Evropskou

Chřipka zavřela školu na čtyři dny

Sněhová pohotovost má první zájemce o úklid sněhu

Praha chystá nový územní plán

Strom zdobí práce dětí

Školka Bubeníčkova má nové oddělení

Babyboom nepolevuje, přetlak vyřeší nové školky

Výročí svobody připomenula výstava Pohledy 1989

Wizz Air a Lufthansa jsou ohleduplní dopravci

Školáci zkoušeli totalitní školu

Perníkový Betlém zavoní u sv. Matěje

Neobyčejný životní příběh první české pilotky

Strahovský klášter představí pohádkové loutky

Ulice se připravuje na zátěž

Praha 6 koupila zpět kousek břevnovské pláně

Hrdinství studentů se poklonili u památníku v Ruzyni

Advent v Písecké bráně

prosinec 2009 DDM U Boroviček na Bílé hoře zve na akce

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy

Hendikepovaný cyklista Ježek mistrem světa

Řidiči zkoušeli jet podle pravidel

Vlastivědné vycházky

Výstava „Blízké vzdálenosti“ zavítala na Letiště Praha

Pozvánky na školní Vánoční akce

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Úřad se vrací do opravené radnice

Rekostrukce radnice stojí víc peněz, ale je lepší

V Písecké bráně začal Advent

Praha 6 vyhlašuje boj hazardu

Školáci zkoušeli totalitní školu

Osobní prožitky příbuzných i vyprávění pamětníků mělo dovést školáky k tomu, aby pochopili totalitní režim. Zkusili si i vyučování v duchu předlistopadové školy. Celoškolní projekt nazvaný „Neznámí hrdinové“ připravila k 20. výročí porážky totality ZŠ Bílá.

Všichni žáci druhého stupně oslovili rodinného příslušníka nebo známého jako pamětníka z období 50. a 60. let a měli za úkol zapsat jeho vyprávění. S tímto materiálem pracovali ve skupinách napříč ročníky – postupně se seznámili se všemi příběhy členů skupin a pak vybrali jeden, který je nejvíce zaujal. „Pokoušeli se také nejlépe cha rakterizovat dobu, ve které se její příběh odehrává, vytvořili koláž, galerii osobností z té doby, zjišťovali význam cizích slov, která se k jejich do bě vztahovala,“ popisuje práci školáků ředitelka školy Maja Bihelerová. Vý sledný plakát se stal součástí závěrečné výstavy v aule školy. Žáci zhlédli film o sametové revoluci, vzájemně četli příběhy svých „neznámých hrdinů“. O svých zkušenostech s dobou totality dětem vyprávěl i spisovatel Ludvík Vaculík.

Žáci prvního stupně měli besedu s Ji řím Stránským nebo s „dědečky žáků“ pány Bubeníkem (bývalý vysokoškolský učitel) a Naumanem (bývalý disident). 2.– 5. ročníky si vyzkoušely dva dny školu „postaru“ aneb vyučová ní v duchu předlistopadové školy, v pionýrských krojích a rudou hvězdou za zády. „Žáci také vyráběli listy do kroniky, na kterých porovnávali život před rokem 89 a dnes, nacvičovali spartakiádu, ruskou básničku nebo připravovali vysílání televize v roce 1985,“ vypráví ředitelka Bihelerová, která je ráda, že podle závěrečné ankety a ohlasů děti celoškolní projekty vítají.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz