www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200907.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Kam o prázdninách? Na hřiště i do klubů

Umělecká škola Charlotty Masarykové se stěhuje, zůstane ale ve Vokovicích

Na Kajetánce vyrostou nové domy, Praha 6 získá obnovený park

Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

10. letní slavnosti staré hudby

Divadlo jazyků nabídlo zábavu i učení

Klubáci zabodovali v Antifetfestu

Dědina získala pohár pro atlety

Pohár Prahy 6 opět vybojovaly Petřiny-jih

Baseball z Kotlářky opět vítězí

Jiří Anderle vystavuje 50 let tvorby

Květiny pro charitu pokračují i letos

Od smrti generála Píky uplynulo 60 let

Zapojte se do Průzkumu přístupnosti MHD vPraze

Na Evropské funguje měření dojezdu

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 účtovala srokem 2008

Zastupitelé vybrali letošní čestné občany

Povodňový štáb Prahy 6 připraven

Téměř polovina Prahy 6 volila

Zastupitelé jednali o obecních bytech

Soutež Open world otestovala znalost angličtiny

Poslední základní školu čeká rekonstrukce

Břevnovský klášter chce opravit zahrady pro veřejnost, čeká na peníze z EU

Obchvat „Kulaťáku“ zachová pás zeleně

Opravu památek podpoří granty

Na Letišti Praha se již potřetí hledá nejtišší dopravce

Hrad ožil melodiemi talentovaných hudebníků

Opravu památek podpoří granty

Až 900 tisíc korun mohou získat od městské části majitelé památkově významných objektů v Praze 6 na jejich obnovu. O dotaci, jejímž smyslem je motivovat vlastníky kochraně památek, mohou požádat v rámci grantového řízení do poloviny září.

Městská část Praha 6 na svém území zahrnuje část Pražské památkové rezervace, Památkové rezervace Ruzyně, památkové zóny a cca 150 nemovitých kulturních památek hlavního města. Tyto historické soubory a osídlení jsou v čase doplňovány o nové objekty, areály a sídelní celky. Tím vzniká současná podoba historicky a architektonicky heterogenní, zajímavé a pestré čtvrti.

Pro udržení tohoto vzhledu je nezbytné průběžné udržování historických objektů. Ke zvýšení motivace vlastníků nemovitostí vypisuje Praha 6 od loňského roku grantové řízení „Podpora obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2009“. Uzávěrka přijímání žádostí (i zaslaných poštou) je 16. 9. do 12 hod.

Žádost o udělení grantu musí být podána na jednotném formuláři, který je kdispozici vInformační kanceláři vbudově ÚMČ, Na Marjánce 12, vinformačních kancelářích Bělohorská 110 a Vlastina 34 (klub Delta), Dejvická 16, Čílova 9, VSedlci 20 a na www stránkách MČ Praha 6 (www.praha6.cz) Součástí vyhlášení tohoto grantu pro rok 2009 jsou Pravidla pro udělení památkového grantu. Vloňském roce Praha 6 tímto grantem podpořila obnovu bubenečské vily dr. Náhlovského od architekta Dušana Jurkoviče.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz