www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200907.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Kam o prázdninách? Na hřiště i do klubů

Umělecká škola Charlotty Masarykové se stěhuje, zůstane ale ve Vokovicích

Na Kajetánce vyrostou nové domy, Praha 6 získá obnovený park

Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

10. letní slavnosti staré hudby

Divadlo jazyků nabídlo zábavu i učení

Klubáci zabodovali v Antifetfestu

Dědina získala pohár pro atlety

Pohár Prahy 6 opět vybojovaly Petřiny-jih

Baseball z Kotlářky opět vítězí

Jiří Anderle vystavuje 50 let tvorby

Květiny pro charitu pokračují i letos

Od smrti generála Píky uplynulo 60 let

Zapojte se do Průzkumu přístupnosti MHD vPraze

Na Evropské funguje měření dojezdu

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 účtovala srokem 2008

Zastupitelé vybrali letošní čestné občany

Povodňový štáb Prahy 6 připraven

Téměř polovina Prahy 6 volila

Zastupitelé jednali o obecních bytech

Soutež Open world otestovala znalost angličtiny

Poslední základní školu čeká rekonstrukce

Břevnovský klášter chce opravit zahrady pro veřejnost, čeká na peníze z EU

Obchvat „Kulaťáku“ zachová pás zeleně

Opravu památek podpoří granty

Na Letišti Praha se již potřetí hledá nejtišší dopravce

Hrad ožil melodiemi talentovaných hudebníků

Zastupitelé vybrali letošní čestné občany

Novými čestnými občany městské části se vzáří stanou herec a spisovatel Ivan Vyskočil a Luboš Jednorožec, muž, který bojoval proti komunismu, a tímto režimem byl celý život perzekuován. In memoriam dostane titul čestného občana historik umění, literární vědec a kritik Václav Černý. Návrh, který vzešel zpracovní skupiny městské části pro udílení občanství, schválili v červnu zastupitelé.

Prof. Václav Černý (1905–1987) byl největší osobností české literární kritiky od časů F. X. Šaldy a Arna Nováka. Prokázal i občanskou odvahu. Za německé okupace byl aktivním účastníkem národního odboje, následně vězněným na Pankráci. Vroce 1952 byl obviněn zvelezrady na základě vykonstruovaného procesu a zpankrácké věznice pro nedostatek důkazů byl propuštěn teprve po smrti K. Gottwalda. Byl jedním zprvních signatářů Charty 77 a jedním ztěch, kteří vytvářeli intelektuální podhoubí českého disentu.

Sosudem Luboše Jednorožce se mohli lidé seznámit vrámci cyklu Osudy našich sousedů. Byl zatčen a za to, že neoznámil úřadům, že jeho známá hodlá emigrovat, a po vykonstruovaném procesu odsouzen na 10 let vjáchymovských dolech. Poté, co uprchl, byl znovu odsouzen na 28 let. Po propuštění zvězení v60. letech emigroval.

Herec Ivan Vyskočil patřil a patří kiniciátorům takzvaných malých scén, jinak řečeno divadel malých forem. Spoluzakládal Divadlo Na zábradlí. Vroce 1990 se jako jeden zprvních ohradil proti tomu, že byl neprávem veden na seznamech StB jako agent, a podařilo se mu očistit své jméno. Všechny osobnosti prožily podstatnou část života vPraze 6.

Na jednání zastupitelstva doplnil klub Strany zelených knavrženým kandidátům jméno exprezidenta Václava Havla. „Připomínáme si 20 let od událostí listopadu 1989, považujeme za vhodné, aby výročí bylo připomenuto některou nominací na čestného občana Prahy 6,“ uvedl předseda klubu SZ Petr Hrdina. Nestandardní postup nominace zvolili zelení proto, že se na titulu pro Václava Havla neshodla pracovní skupina, složená ze zástupců všech politických stran zastupitelstva svýjimkou komunistů. Návrh ale neprošel. „Naším cílem je vyzdvihnout osobnosti, které něco vykonaly, a tolik se toho o nich neví,“ upozornil Chalupa. Václav Havel je však již Čestným občanem hlavního města.

Udělení čestných občanství původně navrženým kandidátům schválilo 32 zastupitelů včetně zelených. Pokud tyto osobnosti titul přijmou, převezmou si jej vrámci Dne Prahy 6 na slavnostním obřadu 4. září v11 hodin vTereziánském sálu Břevnovského kláštěra.


Luboš Jednorožec bude jedním z čestných občanů.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz