www.praha6.cz
email

Postižené děti vystavují

Do 12. června se koná výstava výtvarných prací dětí sautismem, mentálním postižením a kombinovanými vadami v autosalonu Přerost a Švorc AUTO (Veleslavínská ulice 39, Praha 6). Výstavu pořádá Občanské sdružení Strom, které se zabývá podporou vzdělávání dětí stěžkým zdravotním postižením.

Kvidění jsou především obrázky, ale také například malovaný porcelán a trička. Všechna díla vznikla vrámci hodin výtvarné a pracovní výchovy vAutistických a rehabilitačních třídách ZŠ speciální vAlžírské ulici, které spadají pod kmenovou ZŠ speciální Rooseveltova. Návštěvníci mohou sdružení Strom, a tím i chod školy, finančně podpořit a současně si některá zvystavených děl odnést domů. Otevřeno je ve všední dny od 7.30 do 19 hodin a vsobotu od 8 do 13 hodin.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz