www.praha6.cz
email

Děti z MŠ Jílkova nechápou: někdo jim krade stromky

Děti z MŠ Jílkova vPraze 6 si prožily velké zklamání. V noci z 12. na 13. května ze školní zahrady zmizelo téměř vše, s čím si rády hrály – domečky, skluzavka, mašinka…

Neznámí zloději odcizili i dva malé stromky. To děti zasáhlo nejvíce! Vrámci oslav Dne Země si je totiž samy zasadily, dokonce si je pojmenovaly – Prťka, Kolka, Jilka, Čtvrťák. U každého stromku byla umístěna barevná tabulka se jménem stromku, i svysvětlením, kdo a proč ho zasadil. Všechny zaměstnance mateřské školky, i rodiče dětí krádež velmi rozhořčila. Těžko děti chápaly, že jejich stromky jsou pryč. Proto také jedna zmaminek nakoupila nové stromky a děti si je opět zasadily. Bohužel na svém stanovišti nepřečkaly do dalšího dne. Vnoci je opět kdosi odcizil! Lucie Soukupová


Tento stromek zůstal. Ostatní si odnesl zloděj.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz