www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200905.pdf
(formát PDF, velikost 2.8 MB)

Deset opatření proti krizi: Radnice zmrazí nájmy a podpoří podnikatele

Vlastivědné vycházky Prahou 6

Den dětí na Kotlářce napříč světadíly

DD hraje novinku, Krajinu se zbraní

Labyrint světla rozsvítí katakomby bývalé čistírny vod 12. května – 14. července

Květiny pravdy odkrývají historii českého folku

Kuličkiáda ve Hvězdě

Dětská pražská padesátka 6. ročník cyklistického závodu

Mladá divadla ovládnou festival v Kaštanu

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. zve na přednášku

Běh Šárkou začal sezónu

Orientační běh lesoparky

Brána volného času dokořán: vyberte tu správnou aktivitu

Výstava ČVUT nabízí komplexní pohled na dopravu v Praze

Lidé se bavili na Štrozoku, na Ladronce pálili čarodějnice

Děti z Bílé pomáhaly potřebným

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Volby do Evropského parlamentu: 5. června 14 – 22 hod., 6. června 8 – 14 hod.

Zprávy ze zastupitelstva

Metro na letiště by se mohlo začít stavět ještě letos

Byty k výměně i prodeji

Ozdobte okna květinami

Pro seniory i maminky: zacvičte si na hřištích Prahy 6

Koupaliště Petynka otevřeno Džbán po roce opět v provozu

Lidé si myslí, že se na ulicích pracuje málo

Kampaň „Tady jsme doma“: Na šestce se bude víc uklízet, ulice by měly být čistější

Uliční názvy vysvětlí dodatkové cedulky

Hvězdu opět oživí koncerty

V galerii natáčejí „dva v Africe“

Lidé si myslí, že se na ulicích pracuje málo

V rámci rekonstrukcí vozovek a chodníků, i oprav vodovodů, kanalizací a plynovodů bude v květnu uzavřeno několik ulic. V souvislosti s řadou rozkopaných míst v Praze 6 se objevují stížnosti od občanů na práce na některých stavbách. 

Řada lidí se obrací i na redakci Šestky. Někteří si stěžují, že se na stavbách málo pracuje, jiní na hluk, na velká omezení nebo na špatně provedenou práci. Zeptali jsme se proto vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Dany Charvátové, co mají lidé dělat v případě, že mají nějakou stížnost. „V řadě případů Praha 6 není ani zadavatelem zakázky. U chodníkového programu jsme pouze investorem, dodavatele prací vybírá správce komunikace (TSK),“ vysvětluje Charvátová pozici Prahy 6. „Pokud mají lidé nějaké dotazy nebo pochybnosti, je dobré se v první řadě obrátit telefonicky na odpovědného pracovníka dotčené stavby, kontakt je vždy uvedený na tabulích na stavbách,“ doporučuje Charvátová. Dále pak lidé mohou využít telefonní číslo 220 189 505 na odbor dopravy radnice Prahy 6. Mohou se také účastnit kontrolních dnů na stavbách, ty se konají minimálně jednou za dva týdny.

U chodníkového programu, tedy tam, kde dochází k výměně povrchu chodníků a vozovky financovaného Prahou 6, je předepsaná pracovní doba denně od 7 do 19 hod., včetně sobot. Pokud jde o opravy sítí, jsou chvíle, kdy dělníci na stavbě skutečně nemusí být vidět. „Když pracují na přípojkách v domech, tak je lidé na ulici nevidí,“ vysvětluje Marta Klimešová z odboru dopravy.  
 
 
Květnové uzavírky:

 • ul. Terronská od 4. 5. do 18. 6., uzavírka komunikace v úseku od ul. Ro-oseveltova po ul. Lotyšská + západní chodník z důvodu rekonstrukce komunikace.
  Zhotovitelem stavby je firma Čermák a Hrachovec a.s.
 • ul. Nová Šárka (náměstíčko mezi ul. Vlastina – ul. Litovická) bude uzavřena do 7. 6. z důvodu rekonstrukce komunikace.
  Zhotovitelem stavby je firma Inpros Praha v.o.s.
 • V ul. Na Dračkách pokračuje rekonstrukce vodovodního řadu.
  II. úsek od ul. Na Průseku po ul. V Průhledu do 28. 5. 
  III. úsek od ul. V Průhledu po ul. Pod vyhlídkou od 25. 5. do 10.7.
  Zhotovitelem stavby je Metrostav a.s.
 • V ul. Nad Višňovkou do 17. 5. provádí firma CHIC s.r.o. opravu povrchu vozovky.
 • U třetí baterie (úsek Na Dělostřílnách – Na Zástřelu), Na Zástřelu (úsek: U II. baterie – ul. U V. baterie) se do 15. 7. opravuje komunikace.
  Zhotovitelem je firma Inpros Praha v.o.s. 
   

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz