www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200901.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Radnice připravila další pomoc při deregulaci: přispěje lidem na nájem

Stromečky pro charitu

Po Petřinách létají papoušci

Takový byl rok 2008 v Praze 6...

Otázky a odpovědi

Městská část Praha 6 vyhlašuje 2. ročník amatérské filmové soutěže

Městští strážníci kontrolují zahrádkářské kolonie

Popmuseum ukazuje licenční alba, která vycházela za socialismu

Humanitární sbírka ošacení

Vlastivědné vycházky

Turnaj fotbalových přípravek vyhrála Dukla

Plavání postižených slavilo výročí na Strahově

Výstava šatů princezen do konce ledna

Festival „Sbohem opono“ připomíná pád železné opony

Zemřel Vok Malínský, organizátor výletů se Šestkou

Unijazz pokračuje v Kaštanu

S kolem tramvají i na Petřiny

Strážníci dostali Ježíška

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Šestku čekají investice do oprav domů, škol a veřejného pořádku

Praze 6 přibyl nový radní, Pollert rezignoval

Tisícovka návštěvníků si zazpívala Rybovu mši

ZŠ Emy Destinnové plánuje angličtinu v 1. třídě

Prvňáčci k zápisu

Zóny schváleny, na řadě je magistrát

Po Letné jen po provizorní silnici

Další úpravy v ulicích ochrání chodce

Památkový grant dostane Náhlovského vila

ÚVN má novou metodu vyšetření ORL

Krásné a veselé, vyzpívané Vánoce

Bariéry sníží hluk plochodrážních motorek

Praha 6 zazářila ve sběru zářivek

Padesátiletá škola „Na Dlouhásku“ omládla

Otázky a odpovědi

z www.praha6.cz

Kdo kontroluje čistotu komunikací v okolí stavby na Vypichu a na ulici Patočkova? Znečištění komunikací a okolí je skoro neúnosné. Bude snad někdo platit řidičům mytí aut a majitelům domů odstranění škod na nemovitostech?
Martin Dvořák

Znečištění vozovky je způsobeno provozem nákladních automobilů přepravujících zeminu z ohrady u křižovatky Vypich. Dotčené komunikace jsou místní komunikace I. třídy, které jsou v přímé správě Magistrátu hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6 požádal Magistrát hl. m. Prahy o okamžité zajištění nápravy (vyčištění komunikací) a zahájení správního řízení o uložení pokuty za znečišťování místních komunikací. Dne 15. 12. 2008 bylo s firmou zahájeno správní řízení. Stav vozovky je pravidelně monitorován a zjištěné nedostatky jsou ihned předávány MHMP. Stejně jako Vy jsme velmi znepokojeni přístupem stavebníka a budeme vůči němu postupovat s maximálním důrazem.
Jan Záruba, radní pro životní prostředí


Vážený pane starosto, před cca dvěma lety jsem se zúčastnil veřejného projednávání záležitosti parku mezi ulicemi Vostrovská a Krocínovská. Bylo tehdy i Vámi argumentováno, že s ohledem na to, že parčík je určen dětem a starším lidem musí být vykáceny nebezpečné topoly. Dnes jsem si přečetl Vaši odpověď, že volné pobíhání je povoleno na ploše mezi ulicemi Krocínovská a Vostrovská, tj. na ploše dříve deklarované jako dětské hříště resp. prostor pro oddych. Není to tak trochu rozpor?
Kamil Novotný

Zmíněný prostor je opravdu koncipován jako místo pro oddych včetně dětského hřiště. Rozpor ve svých tvrzeních neshledávám. Místo pro oddych a místo pro volné pobíhání psů se přeci nevylučují spíše naopak. Troufám si tvrdit, že většina osob venčících psy v této lokalitě budou starší občané nebo děti. U seniorů je zvíře v mnoha případech jediným přítelem a v případě dětí se jedná o kroky k odpovědnosti. Argumentace dětským hřištěm není na místě, neboť zmíněné hřiště je oploceno, což zabraňuje možnému hygienickému ohrožení či zranění dítěte. Pokud bychom přistoupili na Vaší argumentaci, museli bychom zrušit volné pobíhání psů třeba na takovém místě jako je areál volného času Ladronka, kde je volné pobíhání psů také povoleno. Veškerá místa pro volné pobíhání psů byla schválena po důkladném projednání.
Tomáš Chalupa, starosta


V Liboci jsme obklopeni třemi přejezdy, na kterých často dochází k tragickým nehodám (naposledy to byla mladá dívka, která vjela na nechráněný přejezd, což se jí stalo osudným). Nastavení signalizace je zde takové, že pokud vlak přijíždí od Veleslavína, přijede do minuty od spuštění signalizace. Pokud však jede od Kladna, spouští se signalizace dřív, než vlak dorazí do stanice Ruzyně, pak čeká, než cestující nastoupí a vystoupí a teprve potom vyrazí dál. To často znamená prodlevu 10 i 15 minut a zácpu aut až na Evropskou. Přitom by stačilo, aby se signalizace spouštěla až ve chvíli, kdy vlak alespoň dorazí na úroveň stanice Ruzyně. Jistě by to prospělo i bezpečnosti, kdy by řidiči ztratili „potřebu“ nerespektovat výstražné signály, protože by věděli, že vlak je opravdu na cestě a budou zde čekat jen dobu, nezbytně nutnou k bezpečnému přejetí vlaku. V ranních a podvečerních hodinách jsou závory víc dole než nahoře. Dalo by se s tím něco udělat?
Alena Dresslerová

Řešením dnešních reálií zastaralé Buštěhradské dráhy je její zásadní modernizace. Není jistě žádným tajemstvím, že tato železniční trať je již zastaralá a technicky nepříliš vyhovující. Vzhledem k připravované (a bohužel stále odkládané) modernizaci do ní ale provozovatel nevkládal v uplynulém období větší finanční prostředky kromě běžné údržby provozních podmínek, tj. i mechanismu ovládání závor. Vaše podněty postoupíme Správě železniční dopravní cesty, aby prověřila možnost nápravy ještě před realizací modernizace trati.
Jaroslava Trnková, koordinátor strategického rozvoje

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz